GROENLINKS

GroenLinks maakt Soest en Soesterberg eerlijker, schoner en zorgzamer!

GroenLinks wil een gemeente waarin we allemaal mee kunnen doen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Juist op gemeentelijk niveau is investeren in publieke voorzieningen (zorg, welzijn, kunst en cultuur, sport en onderwijs) essentieel.

GroenLinks zet in de zorg in op kwaliteit en niet op de laagste prijs, maakt inkomensondersteuning voor minima en bijverdienen met een uitkering eenvoudiger, wil investeren in kinderen en jongeren, bewegingsarmoede bestrijden en heeft veel aandacht voor cultuur.

GroenLinks werkt aan de groene, schone en duurzame gemeente van de toekomst. Juist op gemeentelijk niveau kunnen effectief maatregelen genomen worden om onze leefomgeving aantrekkelijk te houden en een circulaire leefwijze te bevorderen.

GroenLinks wil de uitstoot van belastende stoffen (zoals fijnstof) bij de bron aanpakken. Hoogwaardige natuurgebieden worden actief beschermd en bomenkap vermeden. We stimuleren groene energiewinning, energiebesparing, en duurzaam en gasloos bouwen. Educatie over natuur, dierenwelzijn en gezondheid is heel belangrijk.

GroenLinks hecht waarde aan een inclusieve gemeente waar iedereen zich thuis en veilig voelt en waar vertrouwen is in de keuzes van mensen zelf. Juist op gemeentelijk niveau is het een belangrijke opgave om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor verschillen tussen mensen (je buren).

GroenLinks ondersteunt bewonersinitiatieven, geeft jongerenbetrokkenheid vorm, benoemt buurtbemiddelaars, biedt persoonlijk contact in dienstverlening, ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers en start met een diversiteitsdag.

GroenLinks heeft de ambitie om van onze gemeente dé wandel- en fietsgemeente te maken. Dat betekent niet alleen behoud van routes door onze mooie natuurgebieden, maar ook meer aandacht voor wandel- en fietspaden in de dorpen. Toegankelijkheid en veiligheid voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers staat daarbij voorop. Het onderhoud van trottoirs, wandel- en fietspaden moet drastisch verbeteren. Ook moet extra vaart gemaakt worden met het verkeersveiliger maken van de omgeving van scholen, kinderopvang en andere publieke
voorzieningen.

Website: GROENLINKS