Jezus Leeft

Voor JEZUS LEEFT is het evangelie het belangrijkste punt op de agenda.

Om Nederland en Soest gezond te maken is onze leus VOLG JEZUS en op grond van Bijbelse principes willen wij geen opgelegde regels, maar mensen die vanuit overtuiging handelen.

“Het werkt niet om christelijke standpunten te verdedigen tegenover iemand die niet gelooft”. Het is wel belangrijk dat iedere gelovige ziet dat het evangelie de enige oplossing is voor stad/dorp en land.

Wij zijn niet tegen kunst, cultuur, sport en vooruitgang maar dit staat niet bij ons als programmapunt.

Onze twee belangrijkste punten zijn:

De blijde boodschap en terug naar hetwoord van God. Uit Europa gaanhoort daarbij, want de EU heeft veel principes die tegen de Bijbel ingaan. Ook onze andere punten, zoals stoppen met abortus, vallen onder de eerste twee.

In deze moderne tijd is er veel geestelijke armoe, we willen daarom mensen een boodschap van hoop en toekomst geven.

Volg je JEZUS, dan leer je vanzelf de SCHEPPER van hemel en aarde kennen.

Mensen zullen merken dat deze God geen religie wil, maar een relatie met de mensen.

God houd van zijn schepselen en wil niet dwingen. Ieder is vrij tot Hem te gaan via JEZUS.
Wacht niet te lang mensen! Het is nu nog genade tijd.

Website: JEZUSLEEFT