Lokaal Anders Soest

Nieuw: Eerst luisteren… dan doen!

Politiek is volgens Las een kwestie van doen! Heldere afspraken waarbij de belangen van inwoners en ondernemers centraal staan.Las staat voor meedoen en meepraten. We moeten de kansen benutten en mensen de ruimte geven. De ramen en deuren open zetten!

Voor Soest met Soesters

Als lokale partij willen wij niet de mening van een bepaalde klasse of ideologische groep vertegenwoordigen. Wij willen er voor Soest en de Soesters zijn. Elke Soester kan en mag een aandeel hebben in wonen, leven, werken en welzijn. Meedoen en meepraten dus, in een gemeente waar het bestuur luistert!

Inwoners moeten mogelijkheden krijgen om te wonen in een omgeving die duurzaam ontwikkeld is met kansen voor een vitale leefomgeving.
Het moet nog leuker worden om in Soest of Soesterberg te wonen! Onze speerpunten, vitaliteit, duurzaamheid, participatie en verantwoordelijkheid, zijn gericht op die toekomst.

LAS heeft haar plannen klaar voor onder meer:

  • Heldere communicatie van een luisterende en klantvriendelijke gemeente
  • Een omgeving waar je energiek oud kunt worden
  • Meepraten is meedoen
  • Inspraak en samenspraak
  • Lokale initiatieven met open armen ontvangen
  • Verkeersknelpunten op de doorgaande routes oplossen
  • Bouwen met behoud van groen
  • Zorg voor elkaar. Want wat zou het mooi zijn als de wensen, energie, ervaring, kennis en kunde van burgers zich verder bundelen en zo aan zeggings kracht en samenwerking winnen.

Waarom LokaaL Anders Soest?

Omdat de politiek er voor de inwoners is en niet andersom. Wij begrijpen dat landelijke vraagstukken onderwerp zijn op de politieke agenda.
Op 21 maart zijn, wat LAS betreft, lokale onderwerpen de speerpunten van de verkiezingen.

Stem daarom op de enige lokale partij, die niet meedoet aan oude politiek, stem LAS lijst 10.

Website: Lokaal Anders Soest