Nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I 15, lid 1, van de Kieswet, bekend dat aan de kandatenlijsten voor de op 21 maart 2018 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad de volgende nummers zijn toegekend:

 1. Democraten 66 (D66
 2. VVD
 3. Soest 2002
 4. CDA
 5. Gemeentebelangen Groen Soest
 6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 7. ChristenUnie-SGP
 8. GROENLINKS
 9. Burgerbelangen Soest-Soesterberg
 10. Lokaal Anders Soest
 11. Democraten Soest Natuurlijk
 12. VERENIGD SOEST 
 13. Blanco lijst met als eerste kandidaat Stormbroek, G.H.E.J.
 14. JEZUS LEEFT
 15. De Jonge Honden
 16. LTR

Bekendmaking van 9 februari 2018: nummering kandidatenlijsten (pdf, 369 KB)