Partij Ons SOESTerberg (POS)

Partij OnsSOESTesterberg (POS) doet mee met een blanco lijst aan deze verkiezingen.

Waarom doen wij mee?

De redenen zijn simpel:  Wij willen meer gezond verstand in de gemeentelijke politiek, meer invloed van burgers op gemeentelijk beleid, meer financieel inzicht in gemeentelijke plannen en wij willen af van kortzichtig politiek handelen. Respect voor onze mooie woonomgeving is leidend.

Tijdens informatieavonden worden voorontwerpbestemmingsplannen gepresenteerd waarop nauwelijks nog inspraak mogelijk is. Alleen via het indienen van een zienswijze kan daarop gereageerd worden. De ervaring heeft geleerd dat deze zienswijzen vervolgens aan de kant worden geschoven.

Inzicht in de financiële onderbouwing wordt door de gemeente niet gegeven. Wij willen dat kennis en gezond verstand de basis wordt voor alle politieke beslissingen, waarbij er wel rekening gehouden wordt met de mening van de burgers. De gemeente Soest heeft te maken met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van economie en leefbaarheid.

In het hele land staan winkelpanden leeg, gaan warenhuizen failliet omdat mensen liever naar de webshop gaan en steeds meer mensen werken vanuit huis. Dat zogenaamde ‘nieuwe werken’ wordt zelfs door ‘Den Haag’ gestimuleerd. Er moet dus een rem komen op omvorming van groene gebieden naar industriegebiedenen woonwijken. Het omvormen van leegstaande bedrijventerreinen tot woonwijken is wel een optie.

POS is een partij die alle inwoners van de gemeente Soest vertegenwoordigt in de gemeenteraad. Wij willen dat de communicatie van en naar de burgers verbetert en dat zij actiever worden betrokken bij gemeentelijke plannen. Wij zien daarbij een belangrijke functie voor nieuwe digitale media, naast ouderwets ‘praten’ met inwoners.

Ons uitgangspunt is dat de gemeente de burger dient en niet andersom. Met uw stem op POS, kunt u vanaf 21 maart echt invloed krijgen en houden in de gemeenteraad van Soest.

Website: PartijOnsSOESTerberg (POS)