Politieke partijen

Actuele kieswetaangelegenheden ter voorbereiding op 21 maart 2018

Afschaffing lijstencombinaties

Onder de huidige Kieswet kunnen twee of meer politieke groeperingen die aan een verkiezing meedoen, hun lijsten combineren. Dit vergroot de kans op een restzetel. De Eerste Kamer heeft op 27 juni 2017 het wetsvoorstel, dat voorziet in de afschaffing van de mogelijkheid om lijstencombinaties te vormen, aanvaard. De datum inwerkingtreding is 1 december 2017.

Register met Aanduidingen Politieke groeperingen

De minister verzoekt de gemeenten het register met aanduidingen van politieke groeperingen zorgvuldig bij te houden. Gemeenten zijn dit verplicht, immers politieke groeperingen doen mee aan de verkiezing onder de aanduiding die zij in dit register hebben laten registreren.

Register van politieke groeperingen in Soest 2017:

Lokaal:

 • Gemeentebelangen Groen Soest
 • Soest 2002
 • Leefbaar Soest
 • Partij voor Soest
 • Lokaal Anders Soest
 • Burgerbelangen Soest-Soesterberg
 • Democraten Soest Natuurlijk

Geschrapte aanduidingen

 • in 2013: Socialistische Burgerpartij
 • in 2005: Progressief Soest
 • in 2005: Burgers met een andere mening (BAM)

Politieke groeperingen met een landelijke registratie die meedoen aan plaatselijke verkiezingen zijn niet opgenomen in het plaatselijke register.

Lijstnummering

De toewijzing van de lijstnummers geschiedt op basis van het behaalde aantal stemmen tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezing.
Nummering van nieuwe groeperingen geschiedt door loting. De groepering die de meeste stemmen heeft behaald ontvangt nummer 1 enz.

Op grond van de verkiezingsuitslag van 2014 is de nummering van de lijsten als volgt:

Nummering en partijnaam aantal stemmen in 2014

 1. D66 met het aantal stemmen: 2.871
 2. VVD met het aantal stemmen 2.748
 3. Soest2002 met het aantal stemmen: 2.688
 4. CDA met het aantal stemmen: 2.487
 5. GGS met het aantal stemmen: 2.171
 6. PvdA met het aantal stemen: 1.635
 7. CU/SGP met het aantal stemmen: 1.442
 8. GroenLinks met het aantal stemmen: 1.324
 9. BSS met het aantal stemmen: 933
 10. LAS met het aantal stemmen: 907
 11. DSN met het aantal stemmen: 906

De groeperingen Leefbaar Soest en Partij voor Soest hebben geen zetel behaald.

De nummering van de kandidatenlijsten geschiedt in een openbare zitting van het centraal stembureau.

Mobiel stembureau

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing was de opkomst 58%. Om de opkomst te bevorderen wordt voor het eerst een mobiel stembureau op strategische plaatsen ingezet. Na de gemeenteraadsverkiezing zal het effect van de inzet van een mobiel stembureau worden geƫvalueerd.