Benoeming en installatie

De benoemingsbrief wordt op vrijdag 23 maart 2018 om 11.00 uur uitgereikt aan de gekozene in de raadszaal. In aanloop naar toelating en installatie moeten tegelijkertijd alle hiervoor benodigde formulieren worden ingevuld en ondertekend.

Onderzoek geloofsbrieven

Het onderzoek van de geloofsbrieven en toelating van de nieuwe raadsleden alsmede het afscheid nemen van de ”oude” raadsleden vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018.

Installatie

De installatie van de nieuwe raadsleden en fractie-assistenten vindt plaats op donderdag 29 maart 2018.