Soest 2002

Soest2002 gelooft in de vitaliteit van onze dorpen, in de kracht van onze inwoners. En we zijn trots op onze mooie omgeving. Samen met u willen we aan de slag om soest ook levendig en groen te houden want dat gaat niet vanzelf.

Een van de grote knelpunten voor de komende jaren is het woningtekort. Er is grote behoefte aan woonruimte voor jongeren, ouderen, maar ook voor middenhuur. We moeten heel verstandig omgaan met de schaarse ruimte die we hebben en het groen koesteren, maar die woningen moetenwe echt bouwen! Als we dan natuurinclusief bouwen, zijn we op de goede weg, zeker als we dat combineren met verduurzaming van bestaande- en nieuwbouw. We vinden namelijk dat Soest achterblijft op het gebied van duurzaamheid. We moeten daar nu echt stevige stappen gaan zetten en zelf in onze energieproductie investeren. Windturbines op de industriegebieden zijn daarbij voor ons zeker een optie.

Maar uiteindelijk draait alles om mensen. Vereenzaming, de zorg voor kwetsbare groepen, maar ook de ondersteuning van mantelzorgers blijven belangrijke thema’s om ons op te richten. We denken ook aan de duizenden Soester sporters. Wij willen dat de gemeente de plannen die samen met de sportorganisaties zijn ontwikkeld, nu ook uitvoert. Met extra accommodaties voor onder meer hockey, voetbal en de binnensport.

De locatie voor een nieuwe sporthal is een heikel punt. Wij vinden Beukendal geen goede oplossing, omdat juist op die locatie veel woningbouw mogelijk is. We hebben gezien dat de wijk Overhees veel (verkeers-)problemen heeft. De bouw van de sporthal op de juiste plek, kan veel extra geld vrijmaken om die problemen te bestrijden. Soest2002 wil daar graag aan werken.

We willen ons ook blijven inzetten voor de ontwikkeling van Soesterberg. Er is daar een mooie start gemaakt, het kan alleen maar nóg mooier worden.

Website: Soest 2002