Stempas voor gemeenteraadsverkiezing en referendum

Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Is iemand niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente zijn stem kan uitbrengen.

Een of twee stempassen

Er zijn twee verschillende stempassen:

 1. een stempas voor de gemeenteraadsverkiezing
 2. een stempas voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Beide stempassen worden in één envelop verzonden. Ontvangt u één stempas? Dan bent u alleen voor díe verkiezing kiesgerechtigd.

Waarom krijg ik 1 stempas en mijn partner 2?

U krijgt alleen een stempas voor de stemming waarvoor u kiesgerechtigd bent. De criteria voor de gemeenteraadsverkiezing zijn anders dan voor het referendum. Het kan dus zijn dat u zelf maar één stempas krijgt en uw partner twee.

U mag stemmen bij de verkiezing voor de gemeenteraad als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 21 maart 2018
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of EU-onderdaan bent, of
 • niet EU-onderdaan bent, minimaal vijf jaar legaal in Nederland woont en beschikt over een geldige verblijfstitel
 • op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) inwoner van Soest bent
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten

U mag stemmen voor het referendum als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 21 maart 2018
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) inwoner van Soest bent
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten

Informatie over het referendum kunt u vinden op www.referendum-commissie.nl

Verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij nog moet stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

Vervangende stempas

Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) woonde een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 16 maart 2018  door de gemeente zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag in het gemeentehuis kan tot 20 maart 2018 tot 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden getoond.

Kenmerken stempas

Op elke stempas staat een volgnummer. Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken, ter voorkoming van misbruik: kleurendruk, speciaal papier, watermerken e.d.

Centraal is bepaald welke informatie er op de stempas moet worden vermeld.