Terinzagelegging kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Soest maakt bekend, dat de heden ingeleverde en door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten met de daarbij overgelegde ondersteuningsverklaringen voor deze verkiezing, alsmede het proces-verbaal I 1 ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1, van de Kieswet, respectievelijk artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1, van de Kieswet, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd.

Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden met het verkiezingsteam van afdeling Dienstverlening team burgerzaken.

Soest, 6 februari 2018

 

De voorzitter voornoemd,

R.T. Metz