Terinzagelegging proces-verbaal I 4

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Soest maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering

en de nummering van de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd.

Soest, 9 februari 2018


De voorzitter voornoemd,


R.T. Metz