Terinzagelegging proces-verbaal P 22-2

De burgemeester van Soest maakt ingevolge artikel P 23, lid 2, van de Kieswet bekend, dat het proces-verbaal waarin de uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, gehouden op 21 maart 2018, is vastgesteld, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage zal worden gelegd.

De terinzagelegging zal spoedig na de bijeenkomst van het centraal stembureau op 23 maart plaatsvinden.

 

De voorzitter benoemd,

R.T. Metz

 

Soest, 2 maart 2018