Veelgestelde vragen

Meer informatie over het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 vindt u op www.referendum-commissie.nl

Dat is afhankelijk van uw nationaliteit. Heeft u de Nederlandse nationaliteit dan mag u ook stemmen voor het referendum.
U ontvangt twee stempassen in één envelop als u voor de gemeenteraad en het referendum uw stem mag uitbrengen.

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezing gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Zij moeten:

  • 18 jaar of ouder zijn (op de verkiezingsdag 21 maart 2018)
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • volgens de basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) in Soest of Soesterberg wonen.

Deze voorwaarden gelden ook voor niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing.

Voor het referendum gelden dezelfde eisen behalve ten aanzien van de nationaliteit. Alleen kiezers met de Nederlandse nationaliteit hebben stemrecht voor een landelijk referendum.

Iedere inwoner van Soest of Soesterberg, die kiesgerechtigd is en voor of op 5 februari 2018 (dag van de kandidaatstelling) in de basisregistratie personen van Soest staat ingeschreven, ontvangt een stempas.

Ja. In elk stembureau geldt een identificatieplicht. Om te kunnen stemmen moet de kiezer zijn stempas afgeven aan het stembureaulid en gelijktijdig een geldig identiteitsbewijs tonen. Bij volmacht geldt dat de gemachtigde naast zijn eigen identiteitsbewijs ook een (kopie) van een geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever en volmachtbewijs moet tonen.
De identificatieplicht van de volmachtgever geldt bij de onderhandse volmacht. Het identiteitsbewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen (identiteitsbewijs is geldig tot 22 maart 2013).

U kunt geen stem uitbrengen zonder stempas. Komt u er op 21 maart 2018 achter dat u uw stempas kwijt bent, dan kunt u geen nieuwe stempas meer aanvragen. Helaas kunt u geen stem uitbrengen.

U kunt met uw stempas in ieder stembureau van Soest of  Soesterberg uw stem uitbrengen.

Ja, dit is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 20 maart tot 12.00 uur. U moet dit persoonlijk aanvragen bij de afdeling Dienstverlening (team Burgerzaken) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Bij het aanvragen vragen wij u om een identiteitsbewijs.

U kunt alleen uw stem uitbrengen als u in het bezit bent van de stempas en uw identiteitsbewijs (bijv. paspoort). Het identiteitsbewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Vindt u uw oorspronkelijke stempas weer terug dan kunt u hiermee niet uw stem uitbrengen. Het nummer van die stempas is namelijk vervallen verklaard

Als uzelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen dan kunt u een andere kiezer machtigen. Er zijn twee soorten machtigingen: de onderhandse machtiging of via een schriftelijke volmacht. Onderhands machtigingen betekent dat u uw stempas omzet in een volmachtbewijs, volg hiervoor de aanwijzingen op de stempas. U kunt een andere kiezer in Soest of Soesterberg machtigen.

De stempassen zullen uiterlijk 7 maart 2018 bij de kiezer bezorgd zijn.

Bij een schriftelijke machtiging dient u een formulier te downloaden of aan te vragen bij de afdeling Dienstverlening (team Burgerzaken). U kunt een andere kiezer binnen de gemeente Soest machtigen. Een schriftelijke volmacht kan worden aangevraagd tot uiterlijk 16 maart 2018.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachtbewijzen als gemachtigde aannemen.
De gemachtigde kan een volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Dit geldt zowel voor de onderhandse- als voor de schriftelijke volmacht.

De volmachtgever is niet bevoegd een eenmaal verleende schriftelijke volmacht in te trekken of na het verlenen van volmacht in persoon aan de stemming deel te nemen. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van de stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Nee. Er wordt aan de gemachtigde geen nieuw volmachtbewijs verstrekt.

U moet ingeschreven zijn in de basisregistratie van Soest om uw stem voor de gemeenteraadsverkiezing in Soest uit te kunnen brengen.
Bent u voor uw werk in het buitenland dan kunt u een andere kiezer in Soest of Soesterberg machtigen.

Bij een gemeenteraadsverkiezing is dit niet mogelijk.

Voor het landelijk referendum wel. Wilt u buiten onze gemeente stemmen voor het landelijk referendum? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een verzoek voor een kiezerspas (pdf, 25 KB) downloaden (model K6). De aanvraag moet uiterlijk op 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.

Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet hij deze bij het verzoek mee sturen.