VVD

Daadkracht en optimisme

Wij hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt om de positie van soest te versterken, zowel in de raad als met onze wethouder in het college. dat harde werken heeft resultaat gehad: de financiën staan er weer goed voor, de decentralisatie van de zorg is goed verlopen en zowel in Soest als Soesterberg worden de wegen en woonomgeving op orde gebracht.

Al jaren is de VVD de grootste landelijke partij in Soest en ook in de gemeenteraad een vaste waarde waar u op kunt rekenen. Wij willen de komende jaren werken aan een veilig, levendig en duurzaam Soest waar u kunt blijven genieten van de groene ruimte. Dit is een optimistische boodschap waarbij de VVD zich wil blijven onderscheiden door daadkracht.

Niet alleen praten maar ook doen

  • Een gemeente waar we ons veilig voelen: openbare orde en veiligheid hebben prioriteit. Overlast pakken we hard aan
  • Duurzaamheid: doen! We maken ons sterk voor lokale initiatieven, zoals de Solar Runway in Soesterberg
  • Bouwen met behoud van groen. We willen bouwen voor de Soester behoefte en niet de woningvraag van de regio opvangen
  • Een gemeente waar ondernemers de ruimte krijgen om te doen waar zij goed in zijn!
  • Uitgaan van wat iemand wél kan, zorg en ondersteuning waar nodig
  • Nu doorpakken in Soesterberg: geliefde woonplaats én toeristische trekpleister
  • Goed bestuur, waar de gemeente er voor ons is. Vragen van inwoners en bedrijven worden snel, duidelijk en deskundig beantwoord
  • Sport en cultuur passend bij Soest. Als locatie voor de sporthal kiezen wij voor Beukendal, mits er een betaalbare oplossing wordt gevonden voor het bewegingsonderwijs
  • Financiën op orde met oog voor de toekomst. Dat spreekt voor zich bij de VVD!

Website: VVD Soest