Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Met de kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor de Provinciale Staten binnen de gehele provincie stemmen. Bij de verkiezing voor het waterschap kunt u met de kiezerspas binnen het gehele waterschap stemmen.

U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u ontvangt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 15 maart 2019 door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier Verzoek om een kiezerspas (pdf, 42 KB) beschikbaar. Heeft u al een stempas in huis? Dan stuurt u de stempas bij uw verzoek mee.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk 19 maart 2019 om 12 uur gedaan worden. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en vraagt een kiezerspas aan.