Stempas

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Is iemand niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente zijn stem kan uitbrengen.

Een of twee stempassen

Er zijn twee verschillende stempassen:

 1. een stempas voor de Provinciale Staten
 2. een stempas voor het Waterschap

Beide stempassen worden in één envelop verzonden. Ontvangt u één stempas? Dan bent u alleen voor díe verkiezing kiesgerechtigd.

Waarom krijg ik één stempas en mijn partner twee?

U krijgt alleen een stempas voor de stemming waarvoor u kiesgerechtigd bent. De criteria voor de verkiezing van de Provinciale Staten zijn anders dan voor het Waterschap. Het kan dus zijn dat u zelf maar één stempas krijgt en uw partner twee.

U mag stemmen bij de verkiezing voor de Provinciale Staten als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019
 • de Nederlandse nationaliteit
 • op de dag van kandidaatstelling 4 februari 2019 inwoner bent van de provincie Utrecht
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten

U mag stemmen bij de verkiezing voor het Waterschap als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • de nationaliteit heeft van een ander land van de Europese Unie (EU)
 • niet EU onderdaan bent en beschikt over een geldige verblijfstitel
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten

Verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij nog moet stemmen in zijn oude gemeente.. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

Vervangende stempas

Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) woonde een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling.

Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019  door de gemeente zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag in het gemeentehuis kan uiterlijk op 19 maart 2019 tot 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden getoond.

Kenmerken stempas

Op elke stempas staat een volgnummer. Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken, ter voorkoming van misbruik: kleurendruk, speciaal papier, watermerken e.d.  Centraal is bepaald welke informatie er op de stempas moet worden vermeld.