Aanmelden als stembureaulid

Op dit moment zijn er voldoende aanmeldingen voor zitting in een stembureau. 

De ontvangen aanmeldingsformulieren, worden op dit moment verwerkt in ons stembureauledenbestand. In december of januari ontvangen de aspirant-stembureauleden nader bericht via e-mail.