Het tellen van de stemmen

In Soest tellen wij decentraal. 

U mag bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn. Houdt u zich aan de volgende spelregels:

  • Kijk toe maar help niet met tellen.
  • Hinder het telproces en de stembureauleden niet.
  • Vraag toestemming aan de stembureauleden als u foto’s of video’s wilt maken.
  • Foto’s en video’s maakt u alleen voor eigen gebruik.
  • Wacht met het maken van een foto van de aantallen als de telling klaar is.
  • U mag geen foto maken van de handtekeningen.
  • Het gemeentelijk stembureau start op vrijdag 7 juni om 9.00 uur met de controle van de processen-verbaal.