Hulp aan kiezers met een beperking

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Voor mensen in een rolstoel is er minstens een stemhokje met een verlaagd schrijfblad. 

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

Handige filmpjes met uitleg over het stemmen vindt u op de website stemjijook.nl

Hulp aan kiezers met een visuele beperking

In de gemeente Soest zijn er stembureaus met een speciale inrichting voor kiezers met een visuele beperking. De stembureaus zijn:

  • het gemeentehuis van Soest op het Raadhuisplein 1
  • de Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat 101 in Soesterberg

Meer informatie: Hoe kunt u stemmen met een visuele beperking?

Volmacht verlenen als kiezer niet in staat is te tekenen

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas ook niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.