Hulp aan kiezers met een beperking

Niet voor iedereen is het gemakkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Hulp aan kiezers met een lichamelijke beperking

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Heeft u vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig bij het stemmen, dan kunt u hulp krijgen van een door uzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. Zie Kieswet art. J 28.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Als personen met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, gaat de wetgever er vanuit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Volmacht verlenen als kiezer niet in staat is te tekenen

Bent u als kiesgerechtigde zelf niet in staat om een handtekening te zetten om een volmacht te verlenen? Dan kunt u een ander machtigen om bij volmacht te stemmen. In dat geval moet op uw identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan. Het formulier hoeft dan niet door de volmachtgever getekend te worden. Het uitbrengen van de stem kan dan door middel van een schriftelijke of een onderhandse volmacht.