Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet stemmen door bijvoorbeeld werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen en kan op twee manieren:

 1. Via de achterkant van uw stempas. Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont. Dit heet een onderhandse volmacht.
 2. Schriftelijk een volmacht aanvragen. U vult dan van tevoren een formulier in. U kunt dan ook iemand machtigen die in een andere gemeente woont.

Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

Iemand machtigen via uw stempas

Hoe werkt het om iemand te machtigen via uw stempas (onderhandse volmacht):

 • U woont beiden in dezelfde gemeente.
 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en de gemachtigde persoon zetten beiden een handtekening.
 • De gemachtigde moet de kopie van uw identiteitsbewijs laten zien op het stembureau. Dit mag ook op een smartphone.
 • De gemachtigde neemt ook zijn eigen identiteitsbewijs mee en brengt uw stem tegelijkertijd met de eigen stem uit.
 • Een gemachtigde kan voor maximaal twee andere personen stemmen.

Iemand machtigen via de achterkant van uw stempas kan tot op de dag van de verkiezing zelf.

Iemand machtigen via een schriftelijke volmacht

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Of bent u niet in staat uw stempas zelf in te vullen of een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

 • U vult het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 194 KB) in. Dit doet u bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) woonde.
 • U en de gemachtigde persoon zetten beiden een handtekening op het formulier.
 • U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk op 3 juni om 17.00 uur naar verkiezingen@soest.nl.
 • De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring een volmachtbewijs per post. Daarmee kan de gemachtigde namens u stemmen.
 • De gemachtigde neemt alleen het volmachtsbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitskaart is niet nodig.
 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit,
 • Een gemachtigde kan voor maximaal twee andere personen stemmen.

Let op: een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. Uw stempas is dan al ongeldig verklaard. U kunt niet meer stemmen of een vervangende stempas aanvragen.

Met de app KopieID van de Rijksoverheid maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

 • Maak uw BSN en foto onleesbaar. Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan ook staan in een (machine leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.
 • Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.
 • Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer, en niet bij zijn gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.