Ik ben ouder dan 70 en wil per brief stemmen

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen.

 • Eerst ontvangt u uw stempas thuis. Hiermee kunt u zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, of stemmen per brief.
 • Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met documenten die u nodig heeft als u per brief wilt stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.
 • U kunt uw briefstem per post versturen voor vrijdag 12 maart 17.00 uur of afgeven bij een gemeentelijk afgiftepunt tussen woensdag 10 maart en woensdag 17 maart 21.00 uur.

Video: Briefstemmen voor 70-plussers

In het volgende filmpje ziet u hoe u als 70-plusser uw stem per brief kunt uitbrengen.

            VOICE-OVER: Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing.
Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen.

(Een oudere man zet koffie.)

Want...
-Elke stem telt.
Precies. Bent u zeventig jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal dan kunt u uw stem deze keer ook per brief uitbrengen.
O, oké.
In deze video ziet u hoe u dat kunt doen.

RUSTIGE MUZIEK

(Op een witte achtergrond verschijnt de beeldtekst: Briefstemmen. Een envelop valt op een mat.)

Tussen 10 februari en 3 maart ontvangt u uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing.

(De oudere man opent de envelop.)

Open de envelop.
Lees de informatie op de stempas, en bewaar uw stempas goed.

(Hij leest de stempas.)

Bijvoorbeeld op een plek waar u vaker belangrijke documenten bewaart.
Momentje.

(Hij staat op van z'n tafel en loopt weg.)

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop.
Hierin zitten vier documenten.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De tweede envelop valt op de mat. De oudere man, die nu andere kleding aanheeft, komt met de vier documenten weer aan de tafel zitten.)

Het briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet een retourenvelop en een formulier met stapsgewijze uitleg hoe u per brief kunt stemmen.

(De man legt de documenten voor zich neer.)

U begint met invullen van het briefstembiljet.

(De man vouwt het biljet open.)

Maak hierop uw keuze.
Met rood, neem ik aan?
-Nee, hoor, dit mag met elke kleur.

(De man glimlacht.)

Dat hoeft dus niet per se met rood.
Gebruikt u een pen, let er dan op dat de inkt droog is voordat u het stembiljet dichtvouwt. Zo voorkomt u vlekken.
Doe daarna alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst: briefstembiljet.
En plak deze dicht.

(De man doet dat.)

(Ook dat doet de man.)

Pak nu uw stempas erbij, die u eerder ontving.
Oké.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De man gaat weg en komt even later terug met z'n stempas.)

En zet uw handtekening op de stempas.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Met een pen ondertekent de man z'n stempas.)

Pak dan de retourenvelop.
Stop daar de stempas in, samen met de dichtgeplakte stembiljetenvelop.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
U bent nu klaar om uw briefstem te versturen.

(De man knikt.)

Dat kunt u op twee manieren doen.
U kunt uw briefstem per post versturen of deze afgeven bij een afgiftepunt voor briefstemmen in uw gemeente.
Kijk op de website van uw gemeente of vraag uw gemeente waar de afgiftepunten voor briefstemmen zijn.

(Na een blik op z'n tablet komt de man naar buiten.)

Als u uw briefstem per post verstuurt moet u dit uiterlijk doen op 12 maart voor vijf uur 's middags.

(De man loopt achter een brievenbus langs.)

Geeft u uw briefstem af bij een afgiftepunt dan kunt u dat doen tot 17 maart voor negen uur 's avonds.
MAN: Ik kom de envelop inleveren. Alsjeblieft.
VROUW: Dank u wel.

(De medewerkster van de verkiezingsbalie zet er een stempel op.)

VOICE-OVER: Heeft u nog vragen over stemmen per brief kijk dan op www.elkestemtelt.nl.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(De oudere man wandelt weg door het Atrium in het stadhuis van Den Haag. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk op www.elkestemtelt.nl.)
          

Afgiftepunt voor briefstemenveloppen

Het afgiftepunt is gevestigd in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Soest (bij receptie). De dagen waarop u uw briefstemenvelop kunt afgeven is op:

 • op werkdagen van 10 maart tot en met 16 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 • woensdag 17 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Telefonische informatielijn

Bent u 70-plus en heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met de telefonische informatielijn 0800-1351 (7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00 uur).