Kiezerspas aanvragen

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Met de kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor het Tweede Kamerverkiezingen binnen heel Nederland stemmen. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u ontvangt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als uw identiteitsdocument aan het stembureau.

Kiezerspas aanvragen

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier  verzoek om een kiezerspas (pdf, 41 KB) beschikbaar. Heeft u al een stempas in huis? Dan stuurt u de stempas bij uw verzoek mee.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur gedaan worden. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en vraagt u een kiezerspas aan.