Lijstnaam registreren

Een politieke groepering die aan de gemeenteraadsverkiezing mee wil doen, kan ervoor kiezen een aanduiding te laten registreren. Met de registratie van de aanduiding legt u de lijstnaam vast die op de kandidatenlijst en het stembiljet komt.

U kunt een verzoek tot registratie indienen tot en met maandag 20 december 2021.

Staat uw lijstnaam al geregistreerd?

Registreren voor de gemeenteraad is niet nodig als uw lijstnaam al geregistreerd staat voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Statenverkiezing van Utrecht. Als u uw lijstnaam niet of te laat registreert, dan kunt u nog wel aan de verkiezingen meedoen. Maar dan komt er alleen een lijstnummer op het stembiljet en op de kandidatenlijst, geen naam. Dit wordt ook wel “blanco lijst” genoemd.

Regels voor registratie lijstnaam

Voor de registratie van de lijstnaam gelden deze regels:

 • Uw vereniging is volledig rechtsbevoegd
 • Uw politieke groepering staat nog niet geregistreerd bij het centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen of de Provinciale Statenverkiezingen van Utrecht
 • U moet een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde benoemen
 • U moet de borgsom van 112,50 euro betalen aan de gemeente

Borgsom

Voor de registratie betaalt u een borgsom van 112,50 euro. Dit bedrag moet uiterlijk vóór 20 december 2021 worden overgemaakt op rekeningnummer NL30 BNGH 0285 0700 10, te Den Haag, t.a.v. Dienstverlening, team Publiekszaken onder vermelding van:

 • verkiezingen
 • waarborgsom registratie
 • naam van de politieke partij

Als u een geldige kandidatenlijst ingeleverd hebt, krijgt u de borgsom terug.

Wat heeft u nodig?

Bij het registratieverzoek moet u deze documenten meesturen of inleveren:

 • een afschrift van de statuten van uw vereniging
 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van betaling van de borgsom

Redenen om uw verzoek af te wijzen

De gemeente mag alleen in deze gevallen uw verzoek afwijzen:

 • Als de naam in strijd is met de openbare orde
 • Als de naam te veel lijkt op een naam die al geregistreerd is
 • Als twee namen die te veel op elkaar lijken op dezelfde dag binnenkomen bij het centraal stembureau
 • Als de naam op een andere manier misleidend is voor de kiezers
 • Als de naam uit meer dan 35 letters of tekens bestaat
 • Als de naam te veel lijkt op een naam die verboden is verklaard

U ontvangt een besluit van de gemeente over uw verzoek.

Lijstnaam registreren of wijzigen

U met de volgende formulieren uw politieke groepering te registreren of de naam te wijzigen:

Bij een wijziging van de aanduiding hoeft geen waarborgsom betaald te worden.

Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Soest
Verkiezingsteam van Publiekszaken
Postbus 2000
3760 CA Soest

Wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Maak dan een afspraak met het verkiezingsteam via telefoonnummer 035-609 34 11.