Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

De kiesgerechtigde ondertekent hiervoor het H4-model formulier in het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs. U hoeft geen afspraak te maken. Het formulier ontvangt u van de politieke partij die u wilt ondersteunen.

  Het gemeentehuis is elke werkdag geopend in de ochtenduren. De termijn voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor de Tweede Kamerverkiezing loopt van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021. U moet inwoner zijn van onze gemeente.

   Wanneer is deze verklaring vereist?

   Ondersteuningsverklaringen (model H4) zijn vereist als partijen:

   • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
   • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald
   • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

   Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen?

   Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die als kandidaat op een lijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

   De gemeente Soest ligt in kieskring Utrecht (8).