Geldigheid en nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Soest maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 16.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering

 Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.

Soest, 3 januari 2022    

De voorzitter voornoemd,

R.T. Metz