Publicatie kandidaatstelling

De burgemeester van Soest maakt het volgende bekend:

 1. Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Raadhuisplein 1 bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.
 2. De benodigde formulieren voor:
  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn te genereren met behulp van OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen). OSV is te vinden op de website van de kiesraad.

Voor het maken van een afspraak voor de inlevering neemt u tijdig contact op via verkiezingen@soest.nl.

Soest, 3 januari 2022

De burgemeester voornoemd,

R.T. Metz