Terinzagelegging kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Soest maakt bekend, dat de in te leveren en door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten met de daarbij overgelegde ondersteuningsverklaringen voor deze verkiezing, alsmede het proces-verbaal I 1 ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1, van de Kieswet, respectievelijk artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1, van de Kieswet, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage worden gelegd op de dag na de kandidaatstelling.