Uitslag

Tijdens de uitslagenavond worden alle voorlopige uitslagen op partijniveau gepresenteerd. In verband met de verwerking van de processen-verbaal, berekening van de kiesdeler, kan pas de volgende dag de uitslag op kandidaatsniveau worden bekend gemaakt. Over de presentaties van de voorlopige uitslagen wordt nog gecommuniceerd.

De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur. 

ZetelverdelingĀ 

De nieuwe gemeenteraad bestaat na de verkiezing uit 29 leden. Dit is op basis van het inwoneraantal op 1-1-2021; 46.906 inwoners (gemeentewet art. 1, 2e lid). Bij de berekening van de restzetels wordt uitgegaan van het grootste gemiddelde. 

Inzage processen-verbaal 

De processen-verbaal van de stembureaus worden op deze website geplaatst.