Uitleg over uw stempas

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Waarschijnlijk wordt uw stempas al in week 7 of 8 van 2021 thuisbezorgd.

Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Op uw stempas staat geen adres meer van het dichtstbijzijnde stembureau. U kunt in een stembureau naar keuze binnen de gemeente uw stem uitbrengen.