Uitleg over uw stempas

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing de stempas op uw huisadres waar u op 23  april 2024 (dag van de kandidaatstelling) in de Basisregistratie personen (BRP) stond ingeschreven. Meestal worden stempassen eerder dan de uiterlijke datum thuisbezorgd.

Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Bekijk het overzicht van de stembureaus: Waar kan ik stemmen?

Mag ik stemmen?

U mag stemmen bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft op 23 april 2024 (dag van de kandidaatstelling) óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten

Stempas kwijt op verkiezingsdag

U kunt geen stem uitbrengen zonder stempas. Komt u er op 6 juni achter dat u uw stempas kwijt bent, dan kunt u geen nieuwe stempas meer aanvragen. Helaas kunt u geen stem uitbrengen.

Wat staat er op een stempas?

Op elke stempas staat een volgnummer. Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken, ter voorkoming van misbruik: bijvoorbeeld kleurendruk, speciaal papier en watermerken. Centraal is bepaald welke informatie er op de stempas moet worden vermeld.