Vergeet uw identiteitsbewijs niet

Gaat u stemmen? Neem uw identiteitsbewijs mee!

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.

Bij de verkiezingen mag u uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 17 maart 2021 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 18 maart 2016” of elke latere datum.

Identiteitsdocument kwijt of gestolen

Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met een verklaring van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld.

Wilt u meteen een nieuw reisdocument aanvragen? Maak hiervoor eerst een afspraak.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de gemeente zijn ontvangen.