Nieuwe stempas aanvragen

Wat moet ik doen als ik mijn stempas niet heb ontvangen of kwijt ben?

Heeft u uw stem(plus)pas op 3 maart 2021 niet ontvangen? Of bent u uw stem(plus)pas kwijt, of is die beschadigd? Dan kunt u bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) woonde, een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel digitaal als mondeling.

Een digitale aanvraag moet uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag in het gemeentehuis kan uiterlijk op 12 maart 2021 vóór 17.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden getoond.

Nieuwe stempas aanvragen

Eenvoudig en snel een digitale aanvraag doen voor een nieuwe stempas? Dat kan met uw DigiD.

Nieuw stempas aanvragen