Opvang vluchtelingen

Op deze pagina vindt u de actuele informatie over de noodopvang van vluchtelingen in en rond het voormalige Militaire Luchtvaart Museum op het terrein van Kamp van Zeist bij Soesterberg. Daarnaast leest u hier over de plannen voor opvang en huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de kern Soest.

Noodopvang Kamp van Zeist dicht

Vrijdag, 24 maart 2017
De noodopvang op Kamp van Zeist bij Soesterberg gaat dicht. Omdat het COA momenteel geen urgentie ziet in het aanhouden van de noodopvang, wordt deze gesloten. In de noodopvang zelf zitten geen vluchtelingen meer.

Lage instroom asielzoekers

Landelijk is er een dalende tendens in de bezetting van de verschillende opvanglocaties door de lage instroom van asielzoekers. Daarom worden aflopende huurcontracten voor een aantal (nood)opvanglocaties niet verlengd. Deze locaties, waaronder de locatie Kamp van Zeist, worden gesloten.
Omdat de vluchtelingenstroom onvoorspelbaar blijft en de urgentie van morgen ongewis is, blijft het COA wel graag met de gemeenten Zeist en Soest (en andere gemeenten in Nederland) in gesprek. In het uiterste geval zal het COA deze noodopvanglocatie weer willen inzetten. Uiteraard wordt dan uitgebreid met de beide gemeenten overlegd en wordt opnieuw bekeken of het openen van een noodopvanglocatie op het Kamp van Zeist aan de orde zal zijn.

Evaluatie noodopvang

Bij de start van de noodopvang is de afspraak gemaakt dat de gemeenten na anderhalf jaar evalueren en op basis van de evaluatie, incidenten en beheersbaarheid en de urgentie op dat moment een besluit nemen over eventuele verlenging van de bestuursovereenkomst. Voor de evaluatie is gesproken met Soesterbergers op straat, met omwonenden, ondernemers, het COA, (medewerkers van) de gemeente Zeist, de gemeente Soest, de politie en Welkom in Zeist/Soesterberg. Daarnaast is ook het inwonerpanel Soesterberg bevraagd. Deze evaluatie (pdf, 491 KB) is afgerond.

Geen besluit verlenging bestuursovereenkomst

Door het sluiten van de noodopvang hoeven de gemeenten geen besluiten meer te nemen over mogelijke verlenging van de bestuursovereenkomst. De geplande behandelingen in verschillende vergadermomenten van de gemeenteraad van Soest zijn dan ook geannuleerd.

Inlooppunt en verbindelaar

Dinsdag, 4 oktober 2016
Het Inlooppunt aan de Rademakerstraat (bij Jan Jelle’s Werkplaats) is verhuisd naar De Linde, Christiaan Huygenslaan 4A in Soesterberg. In De Linde gaat onze medewerker Hannie van der Straten aan de slag in haar nieuwe functie als 'Verbindelaar Soesterberg'. Hannie is als verbindelaar een belangrijk gezicht van de gemeente in Soesterberg. Zij is contactpersoon voor vragen, ideeën, klachten en zorgen van Soesterbergers op het gebied van samenleven in het dorp. Zij is onderdeel van de gemeenschap in Soesterberg en gaat op pad om mensen te ontmoeten.

Heeft u een vraag over de noodopvang van vluchtelingen in het voormalige Militaire Luchtvaart Museum en over het AZC? Dan kunt u:

  • langskomen bij het wekelijks spreekuur in de Linde, elke donderdag tussen 15.00 en 16.00 uur;
  • bellen naar het telefoonnummer: 0655863754 (ma, di, do en vrijdag);
  • een e-mail sturen naar postbus2000@soest.nl t.a.v. H. van der Straten.

Noodopvang Kamp van Zeist voorlopig op 'stand-by'

Donderdag, 28 juli 2016
Het aantal asielaanvragen in Nederland neemt af. Daardoor zijn er op dit moment  nog maar 50 mensen gehuisvest in de noodopvang op het Kamp van Zeist. Zij gaan binnenkort ergens anders heen in de volgende fase van hun asielprocedure. Zij stromen door naar een ‘procesopvanglocatie’ elders in het land. Daar wordt onderzocht of zij in aanmerking komen voor een verblijfstatus in Nederland. Er komen voorlopig geen nieuwe vluchtelingen op Kamp van Zeist. Dit betekent dat er op 15 augustus geen bewoners meer zijn en de noodopvang als het ware op stand-by gaat.

We kunnen op dit moment nog niet zeggen dat de noodopvang definitief sluit. Het is moeilijk voorspelbaar welke ontwikkelingen zich de komende tijd voordoen als het gaat om de vluchtelingenstromen. Het kan maar zo dat zich ineens weer meer mensen melden voor asiel in Nederland. In dat geval  kan het COA snel schakelen en de noodopvang op Kamp van Zeist weer activeren.  Uiteraard informeren het COA en de gemeenten Zeist en Soest betrokkenen als daar aanleiding toe is. 

Voordat er noodopvang kwam op het Kamp van Zeist was er al een asielzoekerscentrum. Hier is plek voor 364 mensen die al verder zijn in de asielprocedure. Deze vorm van opvang blijft wel aanwezig op Kamp van Zeist.

De afgelopen periode hebben vele vrijwilligers geholpen om de vluchtelingen goed op te vangen. Met grote betrokkenheid en creativiteit stonden zij klaar voor de bewoners van de noodopvang. Ook de omwonenden hebben zich positief opgesteld. En bewoners uit de omgeving hebben met allerlei producten zoals speelgoed en kleding de vluchtelingen een warm welkom gegeven. Het COA is iedereen hier zeer dankbaar voor.

Bezetting noodopvang Kamp van Zeist

Maandag, 18 juli 2016
De afgelopen maanden is de toestroom van vluchtelingen in Nederland achtergebleven bij de verwachtingen. Hierdoor worden verschillende opvanglocaties slechts ten dele gebruikt en worden enkele noodopvanglocaties (voorlopig) gesloten. Zo gaat in onze regio de noodopvang in Leusden sluiten.
 
De noodopvanglocatie op het kamp van Zeist blijft in gebruik. De grote hal is echter, gezien de beperkte instroom, voorlopig gesloten. Hierdoor kunnen er momenteel maximaal 420 bewoners in de noodopvang worden ondergebracht. Zo nodig kan de capaciteit weer omhoog naar de oorspronkelijke 650 bewoners. Op dit moment verblijven er 130 bewoners in de noodopvang. 

Waar kunt u terecht met uw vraag of melding?

Donderdag, 16 juni 2016
U kunt met al uw vragen, zorgen en ideeën over de noodopvang terecht bij het inlooppunt in Jan Jelle’s Werkplaats, Rademakerstraat 5a, (06) 27 44 48 69. Voor kleine incidenten bij of vlak naast het terrein van het AZC of de noodopvang belt u met het COA op (088) 715 48 50. Voor andere incidenten belt u met de politie op 112 of (0900) 88 44.

Het inlooppunt is geopend op werkdagen van 10:00 tot 11:00 uur en op woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur. In de zomervakantie van 11 juli t/m 21 augustus zal het inlooppunt beperkt geopend zijn: dinsdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur en donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur.De medewerkers van het inlooppunt blijven wel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar of via e-mailadres: inlooppuntsoesterberg@zeist.nl

Fietsen voor bewoners van de noodopvang - oproep

Maandag, 13 juni 2016
Heeft u een fiets over? Oud of nieuw, mooi of lelijk? Doneer 'm aan de bewoners in de noodopvang. Mail uw naam en contactgegevens naar welkominzeist@gmail.com. Zij halen de fiets graag bij u op. U mag de fiets ook zelf afgeven bij de receptie van de noodopvang, adres: Kampweg 120 te Zeist. Er is een fietsreparatiepunt op de noodopvang waar bewoners zelf de fietsen opknappen. Onder de vluchtelingen is ook een gediplomeerd fietsenmaker, die de anderen helpt bij de reparaties. Elke fiets is welkom!

Waarom is het belangrijk dat de vluchtelingen fietsen krijgen?

Een fiets geeft de bewoners de vrijheid om te kunnen gaan en staan waar zij willen. Zo kunnen ze makkelijker kennis maken met het land waar zij terecht zijn gekomen. Mensen, die nog geen verblijfsstatus hebben, hebben vaak erg weinig te doen. Met een fiets kunnen zij de mooie omgeving verkennen.

Fietsles geven als vrijwilliger?

De fietsen worden ook gebruikt om fietsles te geven. Wilt u als vrijwilliger vluchtelingen leren fietsen? Meldt u dan aan via welkominzeist@gmail.com.

Gediplomeerd fietsenmaker aan het werk in het fietsreparatiepunt van de noodopvang

Fietsles aan de bewoners van de noodopvang

Snelheidsremmende maatregelen op de Kampweg

Woensdag, 11 mei 2016
Bewoners uit Soesterberg hebben de gemeente gevraagd om de situatie op de Kampweg veiliger te maken met snelheidsremmende maatregelen, omdat het verkeer vaak harder rijdt dan de toegestane 50 km per uur.

Onderdeel van het Masterplan Soesterberg is een herinrichting van de Kampweg. Hierin zijn maatregelen opgenomen waarbij de snelheid van de Kampweg naar 30 km gaat. De uitvoering van deze herinrichting is gepland in 2018 of 2019. Door de komst van de noodopvang op het Kamp van Zeist is de hoeveelheid verkeer toegenomen. Daarom plaatst de gemeente, voor ieders veiligheid en vooruitlopend op de uitvoering van de herinrichting van de Kampweg, binnenkort al tijdelijk drempels. Dit gebeurt na afronding van de werkzaamheden rond de verdiepte ligging van de N237 deze zomer. De tijdelijke drempels blijven liggen tot de herinrichting van de Kampweg waarbij definitieve snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.

Informatiebrief inwoners Soesterberg

Dinsdag, 26 april 2016
Deze week ontvangen inwoners van Soesterberg een brief met de laatste stand van zaken (pdf, 99 KB) rondom de noodopvang in Kamp van Zeist. In deze brief staat informatie over de grotendeels voltooide instroom, keukens in de noodopvang en snelheidsremmende maatregelen op de Kampweg. U kunt de brief hier lezen.

Informatiepagina noodopvang

Vrijdag, 15 april 2016
Afgelopen woensdag stond in de huis-aan-huis uitgave van de Zeister Nieuwsbode en de Soest Nu een speciale pagina over de noodopvang (pdf, 23 kb).

Een fruitpark bij de noodopvang

Donderdag, 14 april 2016
Afgelopen zaterdag heeft Stichting Trees for Peace een fruitpark aangeplant bij de Noodopvang. De gedachte achter dit project is om de tijd in de noodopvang leerzaam en interessant te maken door de bewoners een ecologisch boomgaard te laten beheren. Initiatiefnemer Goran Christiansson van Trees for Peace: “Bomen voor fruit en noten zijn belangrijk voor een rijke ecologie in Nederland én in het Midden Oosten. In Nederland hebben we alleen andere soorten. Daarnaast is het helend en gezond om eigen fruit en noten te kweken en kan het veel goede verbindingen maken met het nieuwe land, nieuwe mensen en de nieuwe bodem.”

Honderd fruitbomen en struiken

Er zijn bijna honderd fruitbomen en struiken geplant bij het noodopvang. Twintig vrijwilligers en dertig bewoners plantten alles samen. Er staan nu verschillende fruitbomen zoals mispel, appel en peer maar ook notenbomen als walnoot, hazelaar en kastanje. Door de aanplant is de buitenleefomgeving van de bewoners in de noodopvang enorm verbeterd. Over enkele weken staan de eerste bomen in bloei, wat een heel ander aanzicht geeft. Daarnaast zijn er ook vele mooie ontmoetingen gecreëerd wat minstens zo belangrijk is voor de bewoners én voor de Soesters die meededen. Het project was aangemeld bij Welkom in Zeist/Soesterberg die alle activiteiten voor de noodopvang coördineert.

Na zaaien komt oogsten

Het komend weekend komen de vrijwilligers nog eens langs om meer bloemenzaad te brengen voor in de borders. Over een paar maanden staat alles goed geworteld. In de zomer komen de vrijwilligers nog een keer langs om samen met de bewoners de bomen te verzorgen en in het najaar om met te eerste oogst te helpen.

Instroom noodopvang

Maandag, 11 april 2016
Vrijdag zijn er weer nieuwe vluchtelingen aangekomen in de noodopvang op Kamp van Zeist. Er verblijven nu 484 mensen in de noodopvang. Iets meer dan 200 bewoners komen uit Syrië, de meeste anderen komen uit Iran, Irak, Afghanistan, Eritrea en Ethiopië. In de noodopvang wonen nu 40 kinderen in de basisschoolleeftijd en 28 kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Zij gaan allemaal naar school. De jongere kinderen gaan naar de basisschool op het terrein van het azc. De oudere kinderen gaan naar de internationale schakelklassen in Utrecht en Amersfoort.

De komende week zal de noodopvang verder volstromen tot maximaal 650 personen. Ook heeft het COA bekendgemaakt dat voor de eerste mensen in de noodopvang de IND-asielprocedure is gestart.

Nu 270 vluchtelingen in de noodopvang

Donderdag, 31 maart 2016
Ook afgelopen week zijn er weer nieuwe vluchtelingen aangekomen in de noodopvang op Kamp van Zeist. Er verblijven nu 270 mensen in de noodopvang. De helft van de bewoners komt uit Syrië. In de noodopvang wonen nu 44 kinderen in de basisschoolleeftijd en 38 kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Zij gaan allemaal naar school. De jongere kinderen gaan naar de basisschool die vlakbij de noodopvang is gelegen, op het terrein van het azc. De oudere kinderen gaan naar de internationale schakelklassen in Utrecht en Amersfoort.

Ontmoeting raadsleden en vluchtelingen noodopvang

Donderdag, 31 maart 2016
Een aantal Soester raadsleden en vluchtelingen van de noodopvang hebben afgelopen dinsdag met elkaar kennisgemaakt tijdens een eenvoudige maaltijd in Soesterberg. Loco burgemeester Marcel Adriani en wethouder Jannelies van Berkel schoven ook bij deze maaltijd aan. In december en februari werd eenzelfde ontmoeting georganiseerd met inwoners uit Soesterberg.

Volgende groep vluchtelingen gearriveerd

Donderdag, 24 maart 2016
Deze week is weer een groep vluchtelingen aangekomen in de noodopvang. Het zijn gezinnen die verblijven in de woonunits die op het terrein zijn neergezet. Deze groep bestaat uit ongeveer 75 mensen. De komende weken zal de noodopvang verder volstromen tot maximaal 650 personen.
Ook heeft het COA bekend gemaakt dat voor de eerste mensen in de noodopvang de IND-asielprocedure is gestart.

Nieuwe groep vluchtelingen gearriveerd

Vrijdag, 18 maart 2016
Begin van de week is het eerste deel van de volgende groep vluchtelingen aangekomen in de noodopvang. Het gaat om 30 gezinnen die uit de noodopvang in Heumensoord bij Nijmegen komen. De groep bestaat uit 35 vrouwen, 46 mannen, 20 kinderen onder de 12 en 10 kinderen tussen de 13 en 18 jaar. Het grootste deel komt uit Syrië, een kleine groep uit Irak en Afghanistan en verder nog enkelingen met diverse nationaliteiten. Zij hebben hun intrek genomen in de woonunits die op het terrein zijn geplaatst.
In de loop van de komende weken zal fasegewijs de noodopvang volstromen tot maximaal 650 vluchtelingen. De kinderen krijgen een plek op de basisschool die op het azc-terrein staat. Die is inmiddels uitgebreid met twee extra lokalen. De oudere kinderen gaan naar de Internationale Schakelklas in Utrecht.

Omwonendenoverleg

Woensdag vond ook het maandelijkse omwonendenoverleg plaats. De beide burgemeesters waren hierbij aanwezig. Onderwerpen van gesprek waren de instroom van de nieuwe bewoners en de dagbesteding voor vluchtelingen.

Foto Mel Boas: portocabins noodopvang

Nieuwe groep vluchtelingen begin volgende week naar noodopvang

Donderdag, 10 maart 2016
Vanaf begin volgende week arriveert de laatste groep vluchtelingen in fases in de noodopvang op Kamp van Zeist bij Soesterberg. De eerste groep van 30 mensen die dan aankomt, bestaat uit gezinnen en zat hiervoor in de noodopvang in Heumensoord bij Nijmegen. In de loop van de komende weken zal de instroom van de ongeveer 500 vluchtelingen verder op gang komen. Daarna is de opvang van 650 vluchtelingen in de noodopvang compleet.

Lees meer informatie over de nieuwe groep vluchtelingen in hetuitgestuurde persbericht

Hoe werkt een asielprocedure?

Vrijdag, 4 maart 2016
Omdat er veel asielzoekers naar Nederland komen, is het in de opvang erg druk en duren de asielprocedures lang. Het duurt nu bijna een half jaar voor de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Daarna begint de procedure om te beslissen over de asielaanvraag. Dit wordt per persoon zorgvuldig bekeken. Ook kan het zijn dat er nader onderzoek nodig is. Dit kan nog eens 6 tot 15 maanden duren.
Als asielzoekers mogen blijven, krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning. Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Daarom is het mogelijk dat ze in de asielopvang moeten blijven totdat er wel woonruimte beschikbaar is. Als er woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning of omgebouwd kantoorpand zijn.

De VNG heeft een filmpje op YouTube geplaatst hoe de asielprocedure werkt

Onderwijs voor kinderen noodopvang

Dinsdag, 1 maart 2016
Volgens de Nederlandse wet zijn vluchtelingkinderen 72 uur na aankomst al leerplichtig. De kinderen uit het AZC Zeist aan de Kampweg volgen om die reden reeds geruime tijd onderwijs. De oudere kinderen gaan naar de internationale schakelklas in Amersfoort en Utrecht. De kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen les in 2 leslokalen in een unit die is geplaatst op het terrein van het AZC. De Stichting WereldKidz verzorgt hier het onderwijs. Dit schoolbestuur, met hoofdkantoor in Zeist, verzorgt ook het onderwijs op de AZC-school in Leersum en heeft daarmee de nodige kennis en ervaring in huis.

Met de komst van de vluchtelingen in de noodopvang is besloten om de basisschool uit te breiden, zodat hier de jongere kinderen uit de noodopvang naar toe kunnen. In de week voor de kerst is het eerste lokaal bijgeplaatst en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de rest van de uitbreiding, compleet met zandbak en speelgelegenheid. Als de school eind deze week klaar is, biedt deze plaats aan maximaal 60 kinderen in de basisschoolleeftijd. De oudere kinderen uit de noodopvang gaan naar de internationale schakelklas.

Uitbreiding basisschool AZC aan de Kampweg. 

Verbouwing hal 9 en woonunits bijna klaar

Maandag, 22 februari 2016
De noodopvang is bijna klaar om de volgende groep vluchtelingen op te vangen. In Hal 9 is de verbouwing nagenoeg afgerond. In deze vroegere tentoonstellingsruimte van het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum zijn nu tussenschotten geplaatst waarin nog stapelbedden en kasten komen. Ook zijn er doucheruimtes en toiletten gebouwd. De ernaast gelegen ruimtes zijn omgebouwd tot 2 ruime eetzalen, die ook gebruikt gaan worden voor dagbesteding voor de vluchtelingen. Naast de hal zijn inmiddels woonunits geplaatst. Op dit moment vinden nog werkzaamheden plaats aan de leidingen en de elektra. Het COA heeft laten weten dat de nieuwe groep vluchtelingen de tweede week van maart 2016 wordt verwacht. Zodra de samenstelling van deze groep bekend is, vindt u deze informatie op de website.

Hal 9 de voormalige tentoonstellingsruimte

Voortgang opvang vluchtelingen Soest

Vrijdag, 19 februari 2016
Op 1 oktober 2015 zat de gemeenteraad van Soest bij elkaar om het thema 'Opvang vluchtelingen' te bespreken. De raad heeft toen een besluit genomen dat uit vier onderdelen bestaat. Wat er intussen gebeurd is en welke acties nog open staan, is deze week in een voortgangsnotitie naar de raad gestuurd. Deze notitie is openbaar en staat ook op de website van de gemeente Soest (pdf, 1,19 MB).

We merken dat in de media verwarring is ontstaan over het mogelijk gebruik van twee panden in Soest als alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders. Dit willen we graag verduidelijken.

Geen opvang minderjarige vluchtelingen in Soest

De gemeente Soest heeft twee panden (Koningsweg 1 en Laanstraat 2, beide in Soest) voorgelegd als mogelijke kleinschalige opvanglocaties voor asielzoekers of alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s). Het COA heeft aangegeven geen interesse in deze panden te hebben.
Het COA heeft ook aangeven dat er in onze regio momenteel geen behoefte is aan opvang van AMV’s. De gemeente Soest (dus ook Soesterberg) is dus niet in beeld voor opvang van AMV’s.

Zoektocht naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden

Om het wettelijk verplichte aantal vergunninghouders te kunnen huisvesten, is de gemeente Soest op zoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Mogelijkheden voor alle verschillende doelgroepen, niet alleen vergunninghouders, om druk op de sociale woningmarkt te voorkomen. In de zoektocht worden mogelijk geschikte panden meegenomen, dus ook de locaties aan de Koningsweg 1 en Laanstraat 2.

Veiligheid

Waar kunt u terecht met uw vraag?
We krijgen af en toe de vraag waar men voor welke vraag, zorg of klacht over de opvang van vluchtelingen op het terrein van Kamp van Zeist terecht kan. In dit overzicht ziet u waar u voor welk onderwerp terecht kunt:

Inlooppunt SoesterbergAlgemene vragen over de noodopvang en vrijwilligerswerk (geen acute zaken of spoedeisende zaken)Locatie:
Jan Jelle’s Werkplaats, Rademakerstraat 5a, Soesterberg

Openingstijden:
Werkdagen van 10.00 tot 11.00 uur, woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

De medewerkers van het inlooppunt zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via: 06 27 44 48 69 of via e-mailadres: inlooppuntsoesterberg@zeist.nl
Politie

Verdachte en spoedeisende zaken (bijvoorbeeld verdachte auto's)

Politie/wijkagent koppelt terug aan de melder

Via: 112
Minder spoedeisend maar wel politie 0900 8844 (bijvoorbeeld bij verkeersveiligheid)

COA noodopvang beveiligingVerdachte zaken dichtbij het AZC of de noodopvang (het gebied na de brug vanaf Soesterberg)Via: (088) 7154 850
(COA beveiliging en politie hebben een directe lijn met elkaar)

Aankomst nieuwe groep vluchtelingen eerste week maart

Donderdag, 18 februari 2016
In de eerste week van maart komt de nieuwe groep vluchtelingen aan in Kamp van Zeist bij Soesterberg. Hal 9 van het voormalige Militaire Luchtvaart Museum is zo goed als gereed, net als de woonunits op het terrein ernaast. De samenstelling van de groep wordt pas kort van tevoren bekend bij het COA. Deze week wordt een informatiekrant huis-aan-huis bezorgd (pdf, 0,9 MB) in Soesterberg, waarin u meer kunt lezen over de noodopvang, het inlooppunt, integreren, communicatie, veiligheid, vrijwilligerswerk en onderwijs.

Voortgang raadsbesluit oktober 2015 vluchtelingen

Donderdag, 18 februari 2016
Op 1 oktober 2015 zat de gemeenteraad van Soest bij elkaar om het thema 'Opvang vluchtelingen' te bespreken. De raad heeft toen een besluit genomen dat uit vier onderdelen bestaat. Wat er intussen gebeurd is en welke acties nog open staan, kunt u lezen in de voortgangsnotitie (pdf, 1,19 MB).

Burgemeester bij taallessen en maaltijd

Donderdag, 11 februari 2016
Maandagavond kwam burgemeester Rob Metz langs bij de taallessen in Soesterberg die vrijwilligers aan vluchtelingen van de noodopvang geven.  Rob Metz: “ Het was een druk bezochte avond en ik was echt verrast door het niveau van het Nederlands van veel vluchtelingen. Leuk dat ik al in het Nederlands gesprekken met ze kon voeren.”

Dinsdagavond schoof de burgemeester met wethouder Jannelies van Berkel aan bij een maaltijd in de kantine van LTV Soesterberg, waar de vluchtelingen naar toe gewandeld kwamen. Het doel van de maaltijd was om niet over, maar met elkaar te praten en elkaar zo beter te leren kennen. In december werd voor het eerst zo’n maaltijd met Soesterbergers en vluchtelingen georganiseerd.

 

Meldingen incidenten noodopvang en AZC Zeist

Dinsdag, 2 februari 2016
Staatssecretaris Dijkhoff maakte landelijke cijfers bekend over meldingen van incidenten in een AZC en noodopvang. In totaal gaat het om 8000 meldingen bij het COA en 4460 meldingen bij de politie.

Meldingen COA

Van de 8000 meldingen van het COA betreft het 184 meldingen in het AZC Zeist en 6 in de noodopvang. Het gaat onder meer om overtredingen van de huisregels, zoals het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften, verbaal agressief gedrag en geluidsoverlast. Ook was er sprake van onacceptabel gedrag met dreiging en intimidatie of poging en dreiging tot suïcide.

Meldingen politie

Van de 4460 meldingen bij de politie betreft het 61 meldingen in het AZC Zeist en 2 in de noodopvang. Dit betreft onder meer ruzies, vermissing van goederen, mishandeling, chantage/afpersing en diefstal. Het totaal aantal politiemeldingen in Zeist en Soest over 2015 bedroeg 13.626.

Omwonendenoverleg Soesterberg

Vrijdag, 22 januari 2016
Op 20 januari vond het 2e omwonendenoverleg met inwoners van Soesterberg over de noodopvang en het AZC plaats. Na het 1e overleg hebben zich nog enkele inwoners gemeld om deel te nemen. Aanwezig waren verder de wijkagent, medewerkers van de gemeenten Zeist en Soest en de COA-locatiemanagers van het AZC Zeist en de noodopvang. Ook de burgemeesters van beide gemeenten waren erbij. Zij zullen in de toekomst met regelmaat bij dit overleg blijven aanschuiven om met inwoners in gesprek te gaan.

De locatiemanager van de noodopvang, Peter Zwaan, vertelde dat de sfeer in de noodopvanglocatie goed te noemen is. De mensen zijn wel bezorgd over de lange tijd die het duurt voordat ze in een regulier AZC terecht kunnen (de gemiddelde verblijfsduur in de noodopvang is nu 6 maanden), maar de onderlinge sfeer is goed te noemen. De bewoners hebben een goede onderlinge band gekregen. Ook vertelde hij dat de verbouwing van Hal 9 en de bouw van de woonunits iets uitloopt. Naar verwachting is alles eind februari klaar en worden in de 1e helft van maart de plaatsen gevuld met vluchtelingen die via Ter Apel arriveren.

Andere onderwerpen die verder nog ter sprake kwamen:

  • verkeersveiligheid: met name zorgen over het fietsverkeer en lopend verkeer op de toch al drukke Kampweg en de wens voor snelheidsbeperkende maatregelen op de Kampweg
  • zwerfafval op de Kampweg
  • onderwijs: de kinderen uit de noodopvang gaan naar de basisschool die naast het AZC staat. Hiervoor is het gebouw uitgebreid
  • veiligheid: politie, toezichthouders (BOA’s) werken samen met de beveiliging op de locaties. Ze zijn ook in het dorp zichtbaar aanwezig
  • er is aan het COA gevraagd om informatie over hoe de asielprocedure werkt, wat het verschil is tussen een azc en noodopvanglocatie, wat de regels zijn op de opvanglocaties voor bewoners, etcetera

Verbouwing Hal 9 in volle gang

Maandag, 18 januari 2016
De verbouwing van Hal 9 van het voormalige Militaire Luchtvaart Museum is in volle gang. Afgelopen woensdag namen burgemeester Rob Metz, wethouder Jannelies van Berkel, een aantal medewerkers van Soest en Zeist en van het vrijwilligersplatform Welkom in Zeist er een kijkje. Hal 9 is de voormalige tentoonstellingsruimte van het oude Militaire Luchtvaart Museum. De hal wordt nu omgebouwd tot een slaapruimte voor 240 bewoners, met sanitaire voorzieningen. Ook komen er recreatieruimtes en twee grote eetruimtes. De circa 125 vluchtelingen die al in het Officiershotel verblijven, kunnen dan ook van deze ruimtes gebruik maken. In de recreatieruimtes worden straks de taallessen gegeven die nu nog in De Linde in Soesterberg plaatsvinden. Op het terrein worden ook voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van tijdelijke woonunits. Die komen naast Hal 9. Ze gaan plaats bieden aan ongeveer 300 vluchtelingen. De verwachting is dat eind februari de verbouwing klaar is.

Bouw tijdelijke woonunits &verbouwing hal 9

Nieuw omwonendenoverleg Soesterberg

Donderdag 14 januari
In december vond het eerste omwonendenoverleg Soesterberg plaats. Tijdens dit maandelijks terugkerende overleg worden diverse onderwerpen besproken, die met de noodopvang van vluchtelingen en het AZC te maken hebben. Volgende week is er weer een nieuw overleg. Het omwonendenoverleg wordt bezocht door inwoners van Soesterberg, vertegenwoordigers van de politie, van het COA en medewerkers van de gemeenten Zeist en Soest. Bij het eerste overleg in december waren ook de burgemeesters van Soest en Zeist aanwezig. Zij zullen ook in de toekomst met enige regelmaat aanschuiven.

In de eerste bijeenkomst ging het onder meer over het tempo waarin de noodopvang gevuld gaat worden. Ook werd het onderwerp communicatie met inwoners besproken, de inzet van de vrijwilligers, onderwijs, gedragsregels en de extra inzet van de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). De eerstvolgende overleggen zijn gepland op 20 januari, 10 februari en 9 maart. Wilt u als inwoner van Soesterberg ook mee praten, dan u zich hiervoor aanmelden via inlooppuntsoesterberg@zeist.nl.

Archief weblog

In het archief weblog vindt u de oudere berichten over de noodopvang van vluchtelingen in het voormalige Militaire Luchtvaart Museum op het terrein van Kamp van Zeist bij Soesterberg.