Opvang en huisvesting vluchtelingen 2023

De Nederlandse overheid heeft een flinke uitdaging om voldoende opvangplekken te realiseren voor asielzoekers, Oekraïners en alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In de infographic opvang en huisvesting vluchtelingen (pdf, 3 MB) ziet u om welke aantallen het gaat.

Volgens de landelijke overheid verblijven er per 1 juli 2023 90.000 Oekraïners in Nederland die een opvangplek nodig hebben. Per half januari vonden 20.000 Oekraïners in Nederland onderdak bij particuliere gastgezinnen. Het merendeel krijgt huisvesting aangeboden via gemeenten, in lokale opvangfaciliteiten.

Soest

In de gemeente Soest verblijven op dit moment 135 Oekraïners, waarvan een klein deel bij particulieren in huis. Naarmate de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt, neemt de druk op particuliere gastgezinnen toe. De gemeente Soest doet haar uiterste best om voor iedereen voldoende gemeentelijke opvangplekken te creëren.

Asielzoekers

Naast het aandeel Oekraïners, houdt de landelijke overheid per 1 januari 2024 rekening met 75.500 asielzoekers die opgevangen moeten worden in asielzoekerscentra en in crisisnoodopvanglocaties.

Kamp van Zeist

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) streeft ernaar om per 1 juli 2023 landelijk 19.000 extra opvangplekken voor deze doelgroep te realiseren. Bij ons in de regio, in Kamp van Zeist, worden naar verwachting in april/mei dit jaar 400 extra opvangplekken gerealiseerd bij de oplevering van de nieuwe azc-locatie. Op dat moment zal de huidige crisisnoodopvanglocatie op Kamp van Zeist haar deuren sluiten.