De noodopvang

De noodopvang is op 28 april geopend en bestaat uit een aantal paviljoens met verschillende functies. Daarnaast is er een gebouw voor bewoners om te eten en overdag te verblijven. De twee slaappaviljoens zijn met elkaar verbonden door middel van de sanitaire ruimtes. Een paviljoen is ingericht als eetruimte. Verder zijn er 4 onderzoeksruimtes voor de GZA: gezondheidszorg asielzoekers. De artsen en verpleegkundigen zijn 3 dagen per week aanwezig. De andere dagen gebruikt de GGD/Jeugdgezondheidszorg deze ruimtes.  

In de noodopvang kunnen maximaal 200 mensen verblijven. De noodopvang op Kamp van Zeist sluit zodra het azc op het terrein van Kamp van Zeist klaar is. Waarschijnlijk is dit in april of mei 2023.

De mensen die in de opvang verblijven mogen zich vrij bewegen in het land en binnen de gemeente. Het COA kent huisregels. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal uitgereikt. Verder krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. 

Afhankelijk van de fase van de asielprocedure wordt gewerkt aan voorinburgering. Dit betekent dat bewoners ook deelnemen aan gesprekken, trainingen en scholing.

Met organisaties en partijen in de omgeving zoekt het COA naar een zinvolle tijds- en dagbesteding Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op, als buiten de locatie zijn. Asielzoekers met een BSN-nummer mogen ook deeltijd werken.

Lees meer over de dagelijkse activiteiten in en rond een azc.

Nee, de bewoners kunnen niet koken in het gebouw. Daar zijn geen faciliteiten voor. Ze krijgen drie maaltijden per dag van een cateraar.

Ja, bewoners mogen in principe bezoek ontvangen tussen 08.00 en 22.00 uur. Er geldt een bezoekersregeling. Bezoekers moeten zich tevoren melden bij de receptie en zich legitimeren. 

Hoe lang mensen in de noodopvang verblijven is afhankelijk van de asielprocedure. Het COA heeft geen invloed op de snelheid of het verloop van de asielprocedure en is afhankelijk van de ketenpartners, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Daar kunnen we nu nog niets over zeggen. Dat is afhankelijk van de fase waarin de bewoners zich bevinden in de procedure en de beschikbare capaciteit.