Locatie noodopvang

Door de enorme toestroom van vluchtelingen is er een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. Hierdoor is een onmenselijke situatie ontstaan in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het COA was al in gesprek met gemeenten Zeist en Soest over het realiseren van een azc op Kamp van Zeist. 

Volgens de planning van het COA gaat het azc in december 2022 open. Vooruitlopend op de bouw van het azc is in april 2022 eerst een noodopvang geopend op Kamp van Zeist. Het COA heeft hierom gevraagd. Beide gemeenten hebben laten weten hierin hun verantwoordelijkheid te willen nemen en zijn bereid hieraan hun medewerking te verlenen. Deze noodopvang sluit zodra het azc klaar is.

De zendmast

Het is van belang dat de bewoners en medewerkers op de locatie beschikken over een wifi-verbinding. In de buurt van de locatie is geen glasvezel aanwezig. Daarom staat er een zendmast op het terrein van de opvanglocatie. De zendmast gaat weg als de opvang van de vluchtelingen wordt beĆ«indigd.