Omwonendenoverleg

Het omwonendenoverleg is door het COA opgestart tijdens de noodopvang op Kamp van Zeist van 2015 tot 2017. Dit werkte toen erg goed, er werden ervaringen en informatie uitgewisseld tussen omwonenden, het COA en beide gemeenten. Toen het COA de huidige noodopvang eind april opende, is het omwonendenoverleg weer opgestart. Daarvoor is dezelfde groep omwonenden uitgenodigd.

Inmiddels heeft er 2 keer een omwonendenoverleg plaatsgevonden. De eerste was in de week voordat de noodopvang opende. Omwonenden hebben toen op de locatie een rondleiding van het COA gekregen en hun vragen en zorgen gedeeld. De burgemeesters van Zeist en Soest waren hier ook bij aanwezig.

Samenstelling omwonendenoverleg

In het omwonendenoverleg van 17 mei is gesproken over de samenstelling van de groep en is afgesproken dat er ruimte is voor een beperkt aantal extra omwonenden uit buurten die nog niet zijn vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld de bewoners van de nieuwbouwwijk Sterrenberg en de nieuwe appartementen aan de Kampweg, bij het Den Berghplein. Verder worden ook 1 of 2 vrijwilligers gevraagd deel te nemen aan het omwonendenoverleg.

Terugblik omwonendenoverleg 28 juni

In het omwonendenoverleg van 28 juni keek het COA terug op de afgelopen weken. Bewoners zijn aardig thuisgeraakt in hun nieuwe woonomgeving en nemen actief deel aan verschillende soorten activiteiten, zoals taallessen en sport en spel. Verteld werd wat er zoal wordt georganiseerd door vrijwilligers, onder andere boswandelingen en sportactiviteiten. Het COA liet ook weten dat de bouw van het asielzoekerscentrum op de locatie Kamp van Zeist vertraagd is en dat de opening vermoedelijk in de loop van december zal zijn. Verder werd gesproken over signalen uit de buurt. Zo werd aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en het volgen van de verkeersregels bij het fietsen door bewoners. Er doen zich zo nu en dan gevaarlijke situaties voor. De vrijwilligerscoƶrdinator zegde toe daar extra op toe te zien bij de fietslessen. Daarnaast brengt de gemeente een aantal verbeteringen aan in de omgeving van het terrein, zoals duidelijkere bebording, het opnieuw schilderen van haaientanden op het wegdek en het snoeien van beplanting voor beter overzicht op de weg. De wijkagent riep op om bij verdachte situaties altijd de politie te bellen. Het volgende omwonendenoverleg wordt gepland voor september.

In het overleg van 17 mei heeft het COA verteld over hoe het na een wat onrustig eerste week nu relatief rustig is in de noodopvang. De algemene indruk van omwonenden is ook dat het rustig is.

Op moment van overleg worden er 34 kinderen in de schoolgaande leeftijd opgevangen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt nog een plek gezocht. Het voortgezet onderwijs is zo goed als rond. Binnenkort worden er nog een aantal zaken op facilitair gebied geregeld, zoals een wifi-mast en er wordt gekeken naar de realisatie van een natuurspeeltuin.

Daarnaast heeft het COA de samenwerking gezocht met GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) die de bewoners voorziet van informatie met betrekking tot natuurrisicoā€™s in Nederland zoals het gevaar van tekenbeten en open zwemwater. Ook wordt er onder andere aandacht besteed aan normen en waarden in Nederland en hoe bepaald gedrag in Nederland over kan komen en kan worden ervaren.

Fietsveiligheid is een aandachtspunt binnen het COA. De tiny house-bewoners verwijzen naar interessante gesprekken die zij hebben gevoerd met bewoners van de opvang en de positieve ervaring die zij hebben met de sport- en spelactiviteiten op het terrein van de tiny houses.

Vanuit omwonenden komt het verzoek om de lantaarnpaal bij de entree van de noodopvang weer werkend te krijgen. Dit verzoek is doorgezet naar de gemeente. Ook is gesproken over een verkeersbord op de Richelleweg om ervoor te zorgen dat men daar minder hard rijdt, richting de bocht voor Kamp van Zeist.

Eind juni vindt het volgende omwonendenoverleg plaats.