Zorg, onderwijs en vrijwilligers

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd. Dit doet de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de geldigheid van documenten.

Zorg

De mensen ondergaan een coronatest, een tbc-controle en krijgen een medische intake. Ze krijgen allemaal een vaccinatie tegen COVID-19 aangeboden. Op de locatie is medische zorg aanwezig. Dit wordt verzorgd door medewerkers van de GezondsheidsZorg Asielzoekers (GZA).

Onderwijs

De kinderen die in de noodopvang verblijven hebben recht op onderwijs. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, ook in een tijdelijke situatie zoals in de noodopvang. Gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijs en de onderwijshuisvesting voor deze kinderen.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen een intake bij een taalschool in Amersfoort of Utrecht, waarna zij daar kunnen starten.

Het schoolbestuur van Wereldkidz verzorgt het basisonderwijs. Totdat het schoolgebouw op de locatie Kamp van Zeist klaar is, gaan de kinderen naar school in Bilthoven (gebouw voormalig Aeres mavo).

Vrijwilligers

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Met eigen initiatieven, of vanuit organisaties en bedrijven.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die:

  • (samen met inwoners) klein fietsonderhoud en fietsreparaties willen doen (vanaf juni) 
  • fiets(verkeer)les willen geven 
  • op basisniveau met bewoners taal willen oefenen 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Zeist via telefoonnummer 030-698 79 11 of via zeist@zeist.nl.