Voornaam of achternaam wijzigen

Wilt u uw voornaam wijzigen? Hiervoor moeten gewichtige redenen zijn. U kunt terecht bij de rechtbank. Wilt u uw achternaam wijzigen? Ook hiervoor gelden strenge voorwaarden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Justis.nl.

Voornaam wijzigen

Voor het wijzigen van uw voornaam dient u een verzoek in bij de rechtbank. Hierbij heeft u een advocaat nodig. Deze kan u ook informatie geven over de procedure.

Na ontvangst van de uitspraak van de rechter registreert de geboortegemeente de uitspraak in het geboorteregister. Op dat moment is de voornaamswijziging van kracht. De gemeente waar u woont krijgt hiervan bericht en de basisregistratie personen (BRP) wordt dan aangepast.

Door de naamswijziging komen uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs te vervallen.

Kosten

  • U betaalt de kosten van uw advocaat en voor de griffie van de rechtbank.
  • U betaalt de kosten voor de aanvraag van een nieuw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs.

Achternaam wijzigen

Om uw achternaam te wijzigen dient u een aanvraag in bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Na goedkeuring door Dienst Justis wordt uw geslachtsnaam gewijzigd bij Koninklijk Besluit.

De gemeente waar u bent geboren ontvangt hiervan een uittreksel en zorgt voor vermelding van de geslachtsnaamwijziging in de geboorteakte. Daarmee is de naamswijziging officieel. De naamswijziging wordt ook opgenomen in de basisregistratie personen (BRP).

Door de naamswijziging komen uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs te vervallen.

Kosten