Vrijwilligerspolis

Doet u vrijwilligerswerk of loop je een maatschappelijke stage via school? Of zorgt u/zorg jij als mantelzorger voor een ziek familielid of vriend? Bijvoorbeeld als vrijwilliger van een buurtcentrum of als mantelzorger van mensen die ziek zijn of een beperking hebben? Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, het brengt ook risico's met zich mee. Om niet het risico te lopen dat organisaties en hun vrijwilligers onvoldoende of niet verzekerd zijn, heeft de gemeente Soest een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering is ook voor mantelzorgers.

Wie is verzekerd?

Vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.  Ook maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers worden meegenomen in de dekking. In geval van schade dient benadeelde een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden. Vul het volledig in en stuur het naar:

Gemeente Soest
T.a.v. de heer B. van der Weerd
Postbus 2000
3670 AV Soest

U kunt het formulier ook sturen naar e-mailadres: postbus2000@soest.nl t.a.v. B. van der Weerd (afdeling F&I).