Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad (vaak ook ‘de raad’ genoemd) vertegenwoordigt de inwoners van Soest en bestaat uit 29 raadsleden, verdeeld over 12 politieke partijen (fracties).

De raad bepaalt het beleid

De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de verordeningen (gemeentelijke wetten) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

De raad controleert

De raad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en de afgesproken doelstellingen halen. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. De raad heeft ook het recht om een wethouder te ontslaan.

Contact met de raad

Als inwoner kunt u raadsleden of raadsfracties benaderen om uw vraag of probleem aan voor te leggen. Zij kijken dan of zij, of wellicht iemand anders, u verder kan helpen. Neem contact op met de gemeenteraad.