Onkruidbestrijding

Milieuvriendelijk onkruid bestrijden

In Soest en Soesterberg bestrijdt RMN ongewenste plantengroei (ook wel onkruid genoemd) op stoepen, parkeervakken en woonerven met heet water. Dit is een milieuvriendelijke methode. Het onkruidseizoen loopt globaal van begin april tot en met september.

Ondanks goede afspraken en een planning vooraf, is de groei van onkruid mede afhankelijk van het weer. Medewerkers van RMN zijn tijdens hun werkzaamheden continu scherp op hoe de wijken eruit zien en zo nodig wordt de werkplanning hierop aangepast. Als er veel onkruid staat, is het soms nodig om wel drie tot vier keer in de wijk het onkruid te bestrijden.

Milieuvriendelijke bestrijding

Met de milieuvriendelijke heetwatermethode wordt een minimale hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid gespoten. Het hete water vernietigt de celstructuur van het onkruid, waardoor de plant uitgeput raakt. Dankzij deze methode zijn er geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig en raakt het grondwater dus niet vervuild. Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder bankjes en rond paaltjes, bestrijden we handmatig.

Werken volgens beeldbestek

De RMN werkt in opdracht van de gemeente en het bestrijden gebeurt aan de hand van de afspraken die er met de gemeente zijn gemaakt. De gemeente bepaalt de beeldkwaliteit in de openbare ruimte en dus hoeveel onkruid er zichtbaar mag zijn op straat. Deze werkwijze noemt men werken volgens beeldbestek. RMN haalt onkruid zoals grassen en paardenbloemen weg. Mossen die tussen de tegels groeien laten zij zitten.

Oproep tot buurtinitiatief

Het komt regelmatig voor dat parkeervakken door geparkeerde auto’s onbereikbaar zijn voor de RMN-machines. Dankzij samenwerking met bijvoorbeeld een buurtvereniging kan de RMN deze plekken toch van onkruid ontdoen. De buurtvereniging regelt dan dat buurtbewoners op een afgesproken moment hun auto tijdelijk weghalen.