Schaapskooi aan de Peter van den Breemerweg

Peter van den Breemerweg 5, Soest

Omschrijving

In het open agrarische landschap op de hoek van de Peter van den Breemerweg met de Hooiweg ligt een oude schaapskooi, omringd door eikenbomen. De schaapskooi dateert in opzet vermoedelijk uit de achttiende eeuw en hoorde oorspronkelijk bij de boerderij Birkstraat 107. Het gebouwtje heeft een traditionele eenlaags opzet met driezijdig gesloten kopgevels onder een schilddak. Dit dak is grotendeels gedekt met rode pannen. Boven de driezijdige kopgevels is het dak gedekt met riet. De gevels van de schaapskooi zijn uitgevoerd in baksteen en in beide kopgevels zijn houten schuurdeuren aangebracht.

Ligging pand