T-boerderij aan het Kerkpad NZ

Kerkpad NZ 21, Soest

Omschrijving

Deze T-boerderij werd in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd in neorenaissance trant, ter plaatse van een oudere voorganger. De restanten van de kelder van deze oudere boerderij zijn nog aanwezig achter in het voorhuis van de huidige boerderij. Boven de deeldeuren in de achtergevel van het bedrijfsgedeelte is op de sluitsteen het jaartal 1758 geschilderd. De boerderij werd in 1938-1939 verbouwd tot melkwinkel met een nieuwe melkbewaarplaats tegen de rechter zijgevel. Voorhuis en bedrijfsgedeelte hebben bakstenen gevels en zijn voorzien van een pannen gedekt zadeldak. De markante boerderij heeft een opvallende ligging op de hoek van het Kerkpad NZ met de Korte Melmweg.

Ligging pand