Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen nodig? Dan moet u een welstandsadvies aanvragen. Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen.

U hoeft geen welstandsadvies aan te vragen bij een tijdelijk gebouw, behalve bij een monument en seizoensgebonden bouwwerken.

Wat zijn welstandseisen?

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota.

Bijvoorbeeld:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving
  • Het plan is juridisch getoetst en akkoord bevonden

Wat is de welstandscommissie?

Een commissie van onafhankelijke deskundigen (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit- CRK) kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

De commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) vergadert op vrijdag in de even weken. De vergaderingen beginnen om 9.30 uur en vinden plaats aan het Raadhuisplein 1. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Op de donderdag voor de vergadering kunt u de agenda inzien bij de balie van het Omgevingsloket.

Welstandsadvies aanvragen

Om welstandsadvies aan te vragen, heeft u een bouwplan nodig. U stuurt het volgende op naar de Welstandscommissie:

  • een situatieschets
  • plattegronden
  • gevelaanzichten
  • foto's van het object en de omgeving

Dit kan via postbus2000@soest.nl t.a.v. Vergunning en Handhaving of per post:
Gemeente Soest
T.a.v. Vergunning en Handhaving
Postbus 2000
3760 CA Soest