Werkzaamheden aan het asfalt

Van donderdag 13 tot en met donderdag 27 september 2018 voert Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek B.V. onderhoudswerkzaamheden uit aan asfaltverhardingen in de gemeente Soest.

Werkzaamheden worden tijdig op locatie aangekondigd door middel van borden, omwonenden worden tijdig schriftelijk geïnformeerd. Onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld slecht weer) kunnen de uitvoering van het werk eventueel vertragen.

De planning is als volgt:

Belvedèreweg

Lokale asfaltreparaties in de rijweg tussen de Koningsweg en de Belvedèreweg nummer 4 op vrijdag 14 september en maandag 17 september.

Birkstraat

Het vervangen asfalttoplaag van de rijweg tussen Birkstraat nummer 89 en nummer 145 van woensdag 19 september, 20.00 uur tot donderdag 20 september, 6.00 uur en van donderdag 20 september, 20.00 uur tot vrijdag 21 september, 6.00 uur. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. De bus (lijn 70) wordt tijdens de werkzaamheden langs het werk geleid.

Gerrit van der Veenstraat

Het vervangen van de asfalttoplaag van de rijweg tussen de Wiardi Beckmanstraat en de Klaarwaterweg van maandag 24 september tot en met woensdag 26 september.

Nieuwegracht

Lokale asfaltreparaties in de rijweg tussen de Koningsweg en de Oostergracht en het vervangen van de asfalttoplaag van het fietspad op de turborotonde Koningsweg ter plaatse van de aansluiting met de Nieuwegracht op donderdag 13 september en maandag 17 september.

Obrechtstraat

Het vervangen van de asfalttoplaag van het fietspad tussen Obrechtstraat nummer 17 en de Koningsweg op maandag 24 september, woensdag 26 september en donderdag 27 september.

Rotonde Dalweg/Beukenlaan

Het vervangen van de asfalttoplaag van het fietspad op de rotonde ter plaatse van de Beukenlaan op maandag 17 september. 

Rotonde Koningsweg/Dorpstreek

Het vervangen van de asfalttoplaag van het fietspad op de rotonde ter plaatse van de Koningsweg op maandag 17 september. 

Turfstreek

Het vervangen van de asfalttoplaag van de rijweg vanaf Turfstreek nummer 2 tot nummer 150 en een lokale asfaltreparatie ter hoogte van Turfstreek nummer 115, nummer 191 en nummer 219 op dinsdag 25 september en woensdag 26 september.

Veenbesstraat en Valeriaanstraat

Het vervangen van de asfalttoplaag van de rijweg van de Veenbesstraat vanaf nummer 780 tot en met nummer 790 en van de rijweg van de Valeriaanstraat tussen de Veenbesstraat nummer 790 en de Weegbreestraat op maandag 24 september en dinsdag 25 september.

Veldweg

Het vervangen van de asfalttoplaag van het fietspad langs de Kerkstraat ter plaatse van de aansluiting met de Veldweg en een lokale asfaltreparatie in de rijweg op vrijdag 14 september en maandag 17 september.

Weegbreestraat

Het vervangen van de asfalttoplaag van de rijweg tussen de Smitsweg en de Varenstraat op maandag 24 september en dinsdag 25 september.

En een lokale asfaltreparatie in de rijweg tussen de Valeriaanstraat en de Eigendomweg  op vrijdag 14 september en maandag 17 september.

Vrijheidsweg

Het vervangen van de asfalttoplaag van de rijweg tussen de Koningsweg en de Laanstraat en een lokale asfaltreparatie in het fietspad op woensdag 26 september en donderdag 27 september. De bus (lijn 70) wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Voor bepaalde werkzaamheden moet een weg soms tijdelijk worden afgesloten. Hierdoor kunnen omwonenden hinder ondervinden bij het bereiken van hun woning/bedrijf. Er wordt geprobeerd deze overlast zo veel mogelijk te beperken en zo kort mogelijk te laten duren.