Wonen en bouwen

Archeologie

Wilt u in Soest bouwen of ontwikkelen? Dan moet soms gecontroleerd worden of er archeologische resten in de grond zitten.

Basisregistraties adressen en gebouwen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een basisregistratie, waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen zijn verzameld.

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel en/of gebouw vastgelegd inclusief gebruiksregels.

Bodeminformatie

Op de bodeminformatiekaart kunt u zien of er op een locatie bodemonderzoek is verricht

Buurt of straatfeest organiseren

Uw wilt een buurt- of straatfeest organiseren? Dan heeft u daarvoor vaak een vergunning nodig. Voor sommige kleinere evenementen is een melding voldoende.

Caravan parkeren op openbare weg

Wilt u een caravan langer dan drie dagen op de weg parkeren. Dan heeft u een ontheffing nodig.

Grondprijzen

In de grondprijzenbrief staan de prijzen vermeld die de gemeente Soest hanteert bij verkoop van grond, bijvoorbeeld voor kavels.

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Gaat u bouwen of ontwikkelen in Soest en heeft dat invloed op de openbare ruimte? Dan biedt de Leidraad Fysieke Leefomgeving u handvatten.

Monument verbouwen

Wilt u een monument verbouwen, herstellen of aanpassen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u bouwen of verbouwen, slopen of een boom in uw tuin kappen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Starterslening aanvragen

Wilt u als starter een woning kopen maar is uw inkomen niet hoog genoeg? Wellicht biedt de Starterslening uitkomst.

Verhuizen

Verhuist u binnen of naar Soest? Geef uw verhuizing uiterlijk binnen vijf dagen na uw verhuizing online aan ons door.

Woning huren in Soest

De beschikbare huurwoningen in Soest en Soesterberg worden via loting verdeeld en toegewezen door WoningNet