Sociale huurwoningen in Soest en Soesterberg

Als u op zoek bent naar een woning, dan wilt u vaak het liefst zo snel mogelijk verhuizen. Maar er zijn meer mensen op zoek naar een woning in Soest en Soesterberg en soms moet u wat langer wachten. Voor de ongeveer 5.000 sociale huurwoningen verdelen de corporaties de woningen in de gemeente Soest via het lotingsysteem. Voor een sociale huurwoning mag uw inkomen niet te hoog zijn.

Meer informatie over de inkomensgrens vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden

Hoe lang duurt het voordat u een huurwoning krijgt?

Gemiddeld is de wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente Soest zo’n anderhalf jaar. Deze gemiddelde wachttijd is in vergelijking met omliggende gemeenten relatief laag omdat de corporaties met een lotingsysteem werken.

Sociale huurwoningen

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs. De woningen worden aangeboden via www.woningneteemvallei.nl (om op woningen te kunnen reageren, schrijft u zich in bij WoningNet Regio Eemvallei).

Vrije sector huurwoning

Huren in de vrije sector betekent een woning huren boven de sociale huurgrens. Voor een vrije sector huurwoning komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Inschrijven bij WoningNet Regio Eemvallei is ook niet nodig. De verhuurder kan zelf bepalen wie in aanmerking komt voor de woning. Een eigenaar van een vrijesectorhuurwoning kan verschillende eisen stellen aan huurders, zoals een bepaald inkomen.

Urgentieverklaring voor sociale huurwoningen

In sommige gevallen is het mogelijk om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden. Het aantal woningen is beperkt. Daarom wordt alleen urgentie verleend in situaties waarin er echt geen andere oplossing is. Lees verder over urgentie.

Worden alle sociale huurwoningen aangeboden op woningnet?

Alle beschikbare sociale huurwoningen worden aangeboden op woningnet. Daarop zijn in principe geen uitzonderingen. Heel soms wordt een woning direct bemiddeld (bijvoorbeeld bij zorgindicaties of bij vergunninghouders).

Verkoop van sociale huurwoningen

Woningcorporaties verkopen soms woningen. In Soest en Soesterberg komt dat nauwelijks voor. Als dit al in zeer zeldzame gevallen gebeurt, dan zijn het alleen woningen in het vrije sector aanbod. Sociale huurwoningen worden hier niet verkocht.