Sociale huurwoningen in Soest en Soesterberg

Als u op zoek bent naar een woning, dan wilt u vaak het liefst zo snel mogelijk verhuizen. Maar er zijn meer mensen op zoek naar een woning in Soest en Soesterberg en soms moet u wat langer wachten. Voor de ongeveer 5.000 sociale huurwoningen werken we met een lotingssysteem. Daarmee heeft in principe iedereen (met een inkomen tot maximaal € 35.739 per jaar) even veel kans op een sociale huurwoning. Woningen gaan daardoor niet alleen naar mensen die al heel lang ingeschreven staan. Maar loting sluit een lange wachttijd helaas niet uit.

Hoe lang duurt het voordat u een huurwoning krijgt?

Gemiddeld is de wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente Soest zo’n anderhalf jaar. Deze gemiddelde wachttijd is in vergelijking met omliggende gemeenten relatief laag omdat de gemeente Soest met een lotingssysteem werkt.

Sociale huurwoningen

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 710,68. De woningen worden aangeboden via www.woningneteemvallei.nl (om op woningen te kunnen reageren, schrijft u zich in bij WoningNet Regio Eemvallei). U komt alleen in aanmerking voor een sociale huurwoning als het gezinsinkomen (kinderen niet meegerekend) lager is dan € 35.739.

Vrije sector huurwoning

Een vrije sector huurwoning is een woning met een netto huurprijs vanaf € 710,69 per maand. U hoeft hiervoor niet ingeschreven te staan bij WoningNet Regio Eemvallei. De verhuurder kan zelf bepalen wie in aanmerking komt voor de woning. Een eigenaar van een vrijesectorhuurwoning kan verschillende eisen stellen aan huurders, zoals een bepaald inkomen.

Huurprijs past bij hoogte inkomen

Als uw gezinsinkomen hoger is dan € 35.739, dan komt u in principe niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.
Daarnaast is er sinds 1 januari 2016 ook een maximale huurprijs gekoppeld aan een laag gezinsinkomen waarbij je recht hebt op huurtoeslag. Daardoor kunt u in principe geen sociale huurwoning huren die u niet goed kunt betalen.  Er zijn daarin verschillende categorieën: éénpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en huishoudens met kinderen. Daarnaast is er een klein verschil in de bedragen tussen huishoudens onder en boven de AOW-grens.

Urgentieverklaring voor sociale huurwoningen

In sommige gevallen is het mogelijk om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden. Het aantal woningen is beperkt. Daarom wordt alleen urgentie verleend in situaties waarin er echt geen andere oplossing is. Lees verder over urgentie.

Worden alle sociale huurwoningen aangeboden op woningnet?

Alle beschikbare sociale huurwoningen worden aangeboden op woningnet. Daarop zijn in principe geen uitzonderingen. Heel soms wordt een woning direct bemiddeld (bijvoorbeeld bij zorgindicaties of bij vergunninghouders).

Gemeenten moeten vergunninghouders aan sociale huurwoning helpen

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om asielzoekers mét een verblijfsvergunning – zogenoemde vergunninghouders – aan een sociale huurwoning te helpen. In Soest en Soesterberg moeten we in de eerste helft van 2016 bijvoorbeeld 54 vergunninghouders huisvesten.
Niet alle asielzoekers en vluchtelingen zijn vergunninghouder. Vluchtelingen die net in Nederland zijn worden opgevangen in asielzoekerscentra. Pas als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen, komen ze in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Verkoop van sociale huurwoningen

Woningcorporaties verkopen soms woningen. In Soest en Soesterberg komt dat nauwelijks voor. Als dit al in zeer zeldzame gevallen gebeurt, dan zijn het alleen woningen in het vrije sector aanbod. Sociale huurwoningen worden hier niet verkocht.