Urgentieverklaring aanvragen

In sommige gevallen is het mogelijk om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden. Het aantal woningen is beperkt. Daarom wordt alleen urgentie verleend in situaties waarin er echt geen andere oplossing is.

Wat betekent een urgentieverklaring?

Als u een urgentieverklaring heeft, dan krijgt u voorrang op een flat of etagewoning boven de andere mensen die meeloten. U kunt in Soest en Soesterberg alleen urgentie aanvragen als u minimaal een jaar hier woont. Zo voorkomen we dat we voorrang geven aan mensen die geen of nauwelijks binding hebben met Soest/Soesterberg.

U krijgt een urgentie maximaal voor een periode van zes maanden. Binnen die periode wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk reageert op het beschikbare woningaanbod.

Voorwaarden voor urgentie

Het moet gaan om een woonprobleem die snel opgelost moet worden. Het woonprobleem is buiten uw schuld ontstaan en u heeft geprobeerd er alles aan te doen om het op te lossen.

 • U staat ingeschreven bij Woningnet als woningzoekende
 • U bent minimaal een jaar ingezetene van de gemeente Soest

Woningnoodsituatie

 • Het woonprobleem moet een directe relatie hebben met de woning
 • De huidige woning is niet geschikt (te maken) om het probleem te verhelpen
 • Het woonprobleem moet zo ernstig zijn dat het onverantwoord is deze langer te laten voortduren

Eigen verantwoordelijkheid

 • Het woonprobleem moet zijn ontstaan buiten uw eigen schuld of nalatigheid
 • Het woonprobleem was niet te voorzien en u kon niet tijdig maatregelen nemen om het probleem te voorkomen
 • U heeft eerst zelf aantoonbaar naar een oplossing gezocht voor het woonprobleem

Zelfredzaamheid

 • Financieel: woningzoekenden met een te hoog verzamelinkomen kunnen geen sociale huurwoning huren
 • Onzelfstandige woonruimte: woningzoekenden jonger dan 23 jaar zonder kinderen kunnen een kamer gaan huren
 • -50+'ers kunnen in aanmerking komen voor een seniorenwoning en hoeven geen urgentie aan te vragen

Geen kans op urgentie

Een urgentieaanvraag dient u in bij de gemeente. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. De gemeente heeft geen invloed op de uitspraak van deze commissie. Geregeld ontvangt de gemeente aanvragen van mensen die niet in aanmerking komen voor urgentie. Dat is vervelend, het kost u onnodig geld en het is te voorkomen. Onderstaande situaties zijn géén reden voor een urgentie:

 • Ik ben ontevreden over mijn huidige woning. Ik wil liever groter, kleiner of goedkoper gaan wonen
 • Ik heb problemen met mijn verhuurder of huisbaas Ik woon bij iemand anders in en ik ervaar problemen (zoals ruzie of geen privacy) 
 • Ik (of iemand waarbij ik inwoon) word(t) gekort op toeslagen
 • Ik ga samenwonen of trouwen
 • Ik krijg gezinsuitbreiding of gezinshereniging
 • Ik ben alleenstaand
 • Ik heb medische klachten in mijn woning en deze kunnen verdwijnen na het aanpassen van de woning
 • Ik ga scheiden en heb niet de zorg voor een of meer inwonende minderjarige kinderen
 • Ik ga scheiden en heb wel de zorg voor een of meer inwonende minderjarige kinderen. Het is mogelijk dat ik de ouderlijke woning opeis
 • Ik heb de woonnoodsituatie geheel of gedeeltelijk aan mijzelf te wijten
 • Ik ben uit het buitenland teruggekeerd
 • Ik wacht al een lange periode op een andere woonruimte
 • Ik heb heimwee
 • Ik heb mijn huis vrijwillig verkocht
 • Mijn ouders hebben vrijwillig hun huis verkocht en ik verhuis niet mee
 • Ik wil dichterbij bijvoorbeeld familie, winkels of openbaar vervoer wonen
 • Ik werk onregelmatig en slaap slecht door een luidruchtige omgeving
 • Ik woon in een flat en heb hoogtevrees of andere problemen met wonen in een flat

Tips voor een snelle oplossing

Om in aanmerking te komen voor urgentie gelden strenge voorwaarden. Maakt u geen of weinig kans? Deze tips kunnen u hopelijk helpen:

 • Kijk naar woningruil sociale huurwoning via woningcorporatie Portaal of Alliantie
 • Probeer uw woning aan te passen of op te knappen
 • Bent u 55+'er? Reageer dan op seniorenwoningen. Deze woningen hebben minder wachttijd
 • Heeft u overlast van uw buren en komt u er onderling niet uit? Buurtbemiddeling kan helpen. Huurt u nu van een corporatie? Misschien biedt de corporatie bemiddeling aan
 • Probeer te huren via een makelaar
 • Zoek naar een woning via internet of via advertenties in de krant
 • Wellicht kunt u een kamer huren

Urgentiewijzer

Gebruik de urgentiewijzer om te bepalen of het aanvragen van een urgentieverklaring zin heeft. Blijkt uit uw antwoorden en bewijsstukken* dat u mogelijk kans maakt op urgentie? Vraag dan de urgentie aan. De beoordeling van uw aanvraag wordt gedaan door Enserve. Meer informatie kunt u vinden op www.urgentiecommissie.nl.

Maar eerst:

 • U weet én accepteert dat een toegewezen urgentie geldt voor een etage- of flatwoning in Soest of Soesterberg
 • U zoekt actief naar woonruimte sinds het ontstaan van de woningnoodsituatie. Uw reacties in Woningnet worden gecheckt

Kosten

Komt u mogelijk in aanmerking voor urgentie? Dan betaalt u € 60. Ook betaalt u € 9,15 voor een uittreksel basisregistratie personen.

U betaalt deze kosten tijdens het intakegesprek (bij voorkeur pinnen).

Meer weten?

Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen uit de urgentiewijzer of heeft u een andere vraag over urgentie? Belt u ons dan gerust via (035) 609 34 11.

 • Recente inkomensgegevens (inkomensverklaring van de belastingdienst én salaris- of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden) van u en alle medeaanvrager(s)
 • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft
 • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract
 • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning
 • Overzicht schulden en/of afbetalingsregeling (indien van toepassing)
 • Ouderschapsplan waaruit blijkt dat u meer dan 50 procent van de zorgtaken voor uw minderjarige kinderen heeft en bewijs van relatieverbreking (indien van toepassing)

Het kan zijn dat er nog meer bewijsstukken nodig zijn in uw situatie. Is dit het geval, dan hoort u dit tijdens het aanvraagproces.