De Woon Advies Commissie

De Woon Advies Commissie (WAC) bestaat uit een groep geschoolde vrijwilligers. In zo'n 195 gemeenten in Nederland functioneert een WAC als onafhankelijke woonconsumenten-organisatie. WAC-leden denken en praten mee over de plannen voor woningbouw, renovatie van woningen en de woonomgeving. De WAC adviseert architecten, opdrachtgevers en toekomstige bewoners over gebruikskwaliteit van woningen. Aan de hand van toetslijsten beoordelen WAC-leden woningen en woonomgeving.

Binnen de gemeente Soest heeft de WAC als opdracht om plannen waarvoor een vergunningsaanvraag is gediend te toetsten op aanpasbaarheid. WAC Soest hanteert daarbij een richtlijn met minimale eisen die aan een woning worden gesteld wil deze aan de normen van levensloopgeschikt voldoen. De WAC geeft hierover een onafhankelijk advies.

Het is belangrijk deze richtlijn al in de ontwerpfase te hanteren. In een later stadium is het vaak lastiger en kostbaar om muren te verplaatsen, leidingen aan te leggen of te verleggen of ruimtes anders in te delen. Aanpasbaar bouwen biedt ook mensen zonder beperking voordelen, zoals een ruimere en praktischer indeling van de woning

Een praktische woning

Een woning is praktisch als er rekening is gehouden met:

  • ruimte voor activiteiten van de bewoners: wonen, zitten, eten, praten, bezoek ontvangen, ontmoeten, werken, hobby, studeren, spelen, slapen,  koken, persoonlijke hygiëne, kleding wassen  en drogen en opbergen
  • flexibiliteit: geschikt voor verschillend samengestelde huishoudens
  • toegankelijkheid: te bezoeken voor gebruikers van een rolstoel
  • aanpasbaarheid: eenvoudig bewoonbaar te maken voor lichamelijk gehandicapten
  • veiligheid: geen gevaarlijke situaties in het gebruik
  • binnenmilieu: energiezuinig bouwen en wonen, veilige bouwmaterialen, gezonde ventilatie, voorkomen van geluidsoverlast, van tocht en vocht
  • comfort en hygiëne: doelmatige indeling en gemakkelijk en goed schoon te houden

Voor vragen over aanpasbaar bouwen kunt u contact opnemen met de Woon Advies Commissie in Soest:

WAC Soest
Secretariaat: Claroenstekerpad 9
3766 BX Soest

E-mail: wac.soest@gmail.com