Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

De gemeente Soest wil mantelzorgers tegemoet komen in de hulp die zij een naaste bieden. Met de huishoudelijke hulptoelage (HHT) kunnen mantelzorgers tegen een lage vergoeding gebruik maken van huishoudelijke hulp.

Zoals:

 • het huis opruimen
 • de was doen en strijken
 • huishoudelijk werk (zoals afstoffen, stofzuigen, de badkamer schoonmaken)

Huishoudelijke hulptoelage aanvragen

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, dan vraagt u deze aan bij uw contactpersoon van de gemeente. Heeft u nog geen contactpersoon? Dan kunt u contact opnemen met het steunpunt mantelzorg. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Of mail naar steunpuntmantelzorg@soest.nl. Het huishouden waarvoor u de HHT aanvraagt, ligt in de gemeente Soest. U kunt de HHT aanvragen voor uw eigen huishouden of voor het huishouden van degene voor wie u zorgt.

Kosten

De huishoudelijke hulp kost u € 19 per maand. U kiest of u de hulp maximaal anderhalf uur per week of drie uur per twee weken wilt ontvangen. Het CAK int bij u de eigen bijdrage van € 19 in opdracht van de gemeente Soest.

U betaalt geen eigen bijdrage als u uw huishouden deelt met uw partner. En minimaal 1 van beiden de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. U betaalt wel een eigen bijdrage als u alleen woont, een alleenstaande ouder bent of als u als alleenstaande uw huishouden deelt met uw ouder(s).

Voorwaarden

Voor huishoudelijke hulp gelden de volgende voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 1. Er is sprake van een mantelzorgrelatie tussen u en degene voor wie u zorgt. De mantelzorgrelatie is bevestigd door een professional in zorg- en welzijnsland (bijvoorbeeld uw contactpersoon bij de gemeente, het steunpunt mantelzorg, de casemanager, een zorgverlener of een welzijnswerker).
 2. U krijgt de hulp van een professionele aanbieder. U kunt kiezen uit T-zorg of Lyvore.
 3. U en degene voor wie u zorgt wonen in de gemeente Soest. U kunt de HHT aanvragen voor uw eigen huishouden of voor het huishouden van degene voor wie u zorgt. 
 4. In het huishouden waarvoor u HHT aanvraagt, is geen Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of een Wlz-indicatie. U kunt dan nog wel HHT aanvragen voor uw eigen huishouden.
 5. U kunt per jaar voor één huishouden HHT inzetten, ook al zijn er meerdere mantelzorgers voor de zorgvrager.
 6. U kunt nog 2 weken gebruik maken van HHT na overlijden van degene voor wie u zorgt.
 7. U meldt aan Lyvore of T-zorg als u niet meer kunt voldoen aan de voorwaarden of als u om een andere reden geen gebruik meer wil maken van HHT.

De HHT stopt op het adres zodra:

 • er op dit adres een indicatie is voor huishoudelijke hulp via de Wmo of het CIZ op dit adres een Wlz indicatie heeft afgegeven
 • als de mantelzorgrelatie is beëindigd, bijvoorbeeld door overlijden van degene voor wie u zorgt. U kunt dan nog  2 weken gebruik maken van HHT op dit adres
 • als u niet meer voldoet aan de voorwaarden
 • als u daarom vraagt
 • er sprake is van een wets- en/of beleidswijziging.